Hà Nội kiên quyết xử lý nghiêm công trình không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy

(Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện ngay một số nhiệm vụ để xử lý các công trình không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.

Hà Nội kiên quyết xử lý nghiêm công trình không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
Trong thời gian qua, trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã xảy ra nhiều vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của.

Công an Thành phố Hà Nội có nhiệm vụ xử lý nghiêm các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy chữa cháy có hiệu lực và các công trình chưa được nghiêm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào hoạt động. Nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đơn vị cần chủ động rà soát, tổng hợp và tham mưu Thành phố báo cáo các cơ quan quản lý có thẩm quyền để hướng dẫn, tháo gỡ, điều chỉnh cho phù họp với tình hình thực tế.

Để xử lý các công trình không đảm bảo yêu cầu phòng cháy chữa cháy đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực, Sở Xây dựng cần phối hợp với các cơ quan chuyên môn hướng dẫn các chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý các công trình thực hiện điều chỉnh thiết kế, công năng công trình, giấy phép xây dựng liên quan đến các giải pháp tăng cường phòng cháy chữa cháy phù hợp với quy định hiện hành.

Sở cũng phải nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình nhà ở, Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ để từng bước giải quyết triệt để các vấn đề tồn tại về phòng cháy chữa cháy đối với các công trình xây dựng, nhà chung cư cũ.

Đối với các công trình vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy đưa vào sử dụng sau thời điểm Luật số 27/2001/QH10 có hiệu lực, UBND các quận, huyện, thị xã cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn; tăng cường kiểm tra giám sát quản lý chặt chẽ việc khai thác, sử dụng các công trình đúng theo công năng trong thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt. Trường hợp công trình chuyển đổi công năng thì phải thực hiện thiết kế về xây dựng và phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

Hà Nội kiên quyết xử lý nghiêm công trình không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xử lý nghiêm các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, làm rõ những quy định, nội dung mới tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2022/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình để hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định; đảm bảo dễ hiểu, dễ tiếp cận và dễ áp dụng.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc có nhiệm vụ, chủ trì phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội nghiên cứu, xây dựng chương trình cải tạo, chỉnh trang đô thị gắn với Chương trình phát triển đô thị của Thành phố để từng bước giải quyết triệt để các vấn đề tồn tại về phòng cháy chữa cháy đối với các công trình xây dựng.

Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình có trách nhiệm bảo trì công trình, bảo trì hệ thống, thiết bị phòng cháy chữa cháy đúng theo quy định, đảm bảo an toàn chịu lực, an toàn vận hành và an toàn cháy, nổ cho công trình.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More