Hà Nội kiểm tra hoạt động của các trường phổ thông ngoài công lập, từ ngày 1/10

Hà Nội kiểm tra hoạt động của các trường phổ thông ngoài công lập, từ ngày 1/10

MTĐT –  Thứ tư, 28/09/2022 20:18 (GMT+7)

Sở GD-ĐT Hà Nội ban hành Kế hoạch kiểm tra các trường phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài, trường phổ thông thực hiện liên kết giáo dục, các trường phổ thông ngoài công lập và các trường thực hiện chương trình bổ trợ năm học 2022-2023

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra các trường phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài, trường phổ thông thực hiện liên kết giáo dục, các trường phổ thông ngoài công lập và các trường thực hiện chương trình bổ trợ năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Mục đích của kế hoạch kiểm tra nhằm đánh giá toàn diện về tính pháp lý, các điều kiện dạy học và các hoạt động giáo dục thường xuyên của trường phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài, trường phổ thông thực hiện liên kết giáo dục, các trường phổ thông ngoài công lập và các trường thực hiện chương trình bổ trợ năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài, Sở GD-ĐT Hà Nội thực hiện kiểm tra các điều kiện đảm bảo để trường hoạt động giáo dục sau khi được cấp phép; việc đảm bảo chương trình đã được phê duyệt; việc thực hiện chương trình quốc tế, khảo thí và kiểm định chất lượng theo chuẩn đã đăng ký; tỉ lệ tiếp nhận học sinh Việt Nam theo quy định.

Cùng với đó là quy trình quản lý chất lượng, công khai các hoạt động giáo dục; việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ; đảm bảo việc tuyển dụng đội ngũ giáo viên; việc giảng dạy chương trình tiếng Việt và chương trình Việt Nam.

Đối với các cơ sở giáo dục thực hiện liên kết giáo dục, Sở GD-ĐT Hà Nội kiểm tra điều kiện tổ chức thực hiện chương trình giáo dục tích hợp; tổ chức thực hiện chương trình giáo dục tích hợp (công tác quản lý, công tác dạy và học, việc công khai các thông tin liên quan để thực hiện chương trình giáo dục tích hợp trên trang điện tử của cơ sở giáo dục).

Đối với các trường phổ thông ngoài công lập, Sở GD-ĐT Hà Nội kiểm tra các điều kiện đảm bảo để trường hoạt động giáo dục sau khi được cấp phép; việc thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường; các điều kiện về tổ chức đội ngũ, nhân sự và điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo cho hoạt động dạy và học của nhà trường.

Đối với các trường thực hiện dạy học bổ trợ, Sở GD-ĐT Hà Nội kiểm tra các điều kiện về tổ chức đội ngũ, nhân sự và điều kiện cơ sở vật chất, đảm bảo cho hoạt động dạy và học bổ trợ của nhà trường; các quyết định liên quan đến quy trình lựa chọn đơn vị thực hiện hoạt động dạy học bổ trợ; công tác kiểm tra, đánh giá học sinh theo học chương trình bổ trợ của nhà trường.

Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu Phòng Giáo dục trung học tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra. Các Phòng GD-ĐT cử đại diện lãnh đạo, chuyên viên phối hợp kiểm tra các trường trung học cơ sở trên địa bàn quận, huyện.

Trường phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài, trường phổ thông thực hiện liên kết giáo dục, các trường phổ thông ngoài công lập và các trường thực hiện chương trình bổ trợ năm học 2022-2023 cung cấp Kế hoạch giáo dục của nhà trường; chuẩn bị báo cáo về các nội dung kiểm tra; chuẩn bị địa điểm, cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ đoàn kiểm tra theo yêu cầu.

Yên Hoà (T/h)

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More