Hà Nội: Đặt mục tiêu năm 2024 dự kiến xây mới 36 chợ, cải tạo 76 chợ

Hà Nội: Đặt mục tiêu năm 2024 dự kiến xây mới 36 chợ, cải tạo 76 chợ

TP Hà Nội đặt mục tiêu năm 2024 xây mới 36 chợ; đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 76 chợ.

Ngày 15/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 301/KH-UBND về việc phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố năm 2024.

Theo đó, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng, UBND các cấp huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống chợ trên địa bàn thành phố một cách tổng thể, đồng bộ cả ở nội thành và ngoại thành.

Từng bước đầu tư, cải tạo hoàn thiện mạng lưới chợ đảm bảo các chợ hiện có hoặc sẽ đầu tư cải tạo, đặc biệt là các chợ dân sinh đáp ứng được yêu cầu về: Hạ tầng kinh doanh tại chợ, khắc phục tình hình cơ sở vật chất các chợ đang xuống cấp, đáp ứng được các yêu cầu về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, văn minh thương mại, an ninh trật tự…

tm-img-alt
Hà Nội dự kiến xây mới 36 chợ, cải tạo 76 chợ. (Ảnh: Internet)

Thành phố đặt mục tiêu năm 2024 dự kiến xây mới 36 chợ; đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 76 chợ, đảm bảo tiêu chuẩn chợ an toàn thực phẩm theo quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, văn minh thương mại, an ninh trật tự; 95% chợ được phê duyệt phương án giá sử dụng diện tích bán hàng; 100% chợ phê duyệt sửa đổi nội quy hoạt động, phương án bố trí, sắp xếp ngành hàng…; 100% xã, phường, thị trấn hiện chưa có chợ nhưng có nhu cầu phát triển chợ được rà soát đưa vào danh mục mạng lưới chợ trên địa bàn thành phố…

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích