Hà Nam: Kiến nghị chấp thuận chủ trương Dự án Khu công nghiệp Kim Bảng I

(Xây dựng) – Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Kim Bảng I, tỉnh Hà Nam theo quy định của Luật Đầu tư.

Hà Nam: Kiến nghị chấp thuận chủ trương Dự án Khu công nghiệp Kim Bảng I
Dự án có quy mô diện tích sử dụng đất là 230ha.

Vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả thẩm định Hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Kim Bảng I, tỉnh Hà Nam.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án, ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan, hồ sơ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Kim Bảng I, tỉnh Hà Nam đã đủ điều kiện trình Thủ tướng xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật.

Được biết, Dự án có quy mô diện tích sử dụng đất là 230ha tại địa bàn các xã Lê Hồ, Đại Cương và Đồng Hóa, huyện Kim Bảng với nhà đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng phát triển Khu công nghiệp Kim Bảng. Tổng vốn đầu tư của Dự án là 2.653,311 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 400 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động của Dự án là 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Tiến độ thực hiện Dự án là không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất.

UBND tỉnh Hà Nam có trách nhiệm chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp Hà Nam hướng dẫn nhà đầu tư quy định cụ thể tiến độ thực hiện Dự án, trong đó lưu ý tiến độ góp vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích