Hà Nam: Công ty TNHH Fabi Secret Việt Nam bị xử phạt về lĩnh vực bảo vệ môi trường

Hà Nam: Công ty TNHH Fabi Secret Việt Nam bị xử phạt về lĩnh vực bảo vệ môi trường

Công ty TNHH Fabi Secret Việt Nam có địa chỉ tại xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân bị xử phạt 110 triệu đồng vì các hành vi vi phạm trong lĩnh vực môi trường.

Ngày 07/12, Thanh tra Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có quyết định số 07/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHHH Fabi Secret Việt Nam tại xã Thanh Hà huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam.

tm-img-alt
Quyết định xử phạt hành chính.

Cụ thể, căn cứ theo Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 16/01/2012 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất hàng dệt may, đồ lót xuất khẩu, hàng thời trang cho phụ nữ tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm thì Công ty phải thực hiện chương trình giám sát môi trường 04 lần/năm. Tuy nhiên, các năm 2019, 2020, 2021, Công ty chỉ thực hiện 02 lần/năm, thiếu về tần suất.

Như vậy, Công ty đã không thực hiện đầy đủ chương trình quan trắc chất thải theo quy định.

Tiếp theo, Công ty thực hiện không đầy đủ chương trình quan trắc chất thải. Cụ thể, theo Quyết định số 299/QĐ-STN&MT ngày 17/12/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy sản xuất hàng dệt may xuất khẩu, hàng thời trang cho phụ nữ tại xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân của Công ty TNHH Fabi Secret Việt Nam thì Công ty phải thực hiện chương trình giám sát môi trường 04 lần/năm. Nhưng các năm 2019, 2020, 2021, Công ty chỉ thực hiện 02 lần/năm, thiếu về tần suất.

Áp dụng khoản 1 điều 76, Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì các hành vi vi phạm của Công ty TNHH Fabi Secret Việt Nam được áp dụng như sau:

Hành vi 01: Vi phạm quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 13a Nghị định số 155/2016/NĐ-CP, ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12, Điều 1 Nghị định số 55/2021/NĐ-CP, ngày 24/5/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP, ngày 18/11/2016.

Hành vi 02: Vi phạm quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 13a Nghị định số 155/2016/NĐ-CP, ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12, Điều 1 Nghị định số 55/2021/NĐ-CP, ngày 24/5/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP, ngày 18/11/2016.

Tổng mức phạt 02 hành vi trên là 110 triệu đồng.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Fabi Secret Việt Nam có chỉ trụ sở chính: xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 061023000025 chứng nhận lần đầu ngày 4/4/2010; chứng nhận điều chỉnh lần thứ 3 ngày 02/02/2015 do UBND tỉnh Hà Nam cấp cho Dự án nhà máy đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất hàng dệt may, đồ lót xuất khẩu, hàng thời trang cho phụ nữ tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7631128245, chứng nhận lần đầu ngày 28/12/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp cho Dự án nhà máy sản xuất hàng dệt may xuất khẩu, hàng thời trang cho phụ nữ tại xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Quian Fang Hua – Sinh ngày 15/6/1965. Quốc tịch: Trung Quốc- Chức danh: Tổng Giám đốc.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích