Hạ Long (Quảng Ninh): Phát động phong trào thi đua năm 2024

(Xây dựng) – Vừa qua, thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và phát động phong trào thi đua năm 2024.

Hạ Long (Quảng Ninh): Phát động phong trào thi đua năm 2024
Trường Mầm non Hạ Long vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng thưởng.

Phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng được Thành ủy, UBND thành phố Hạ Long luôn đặc biệt quan tâm chú trọng và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, đã góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng của thành phố.

Năm 2023, thành phố Hạ Long đã đạt được những thành quả rất nổi bật, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của thành phố thủ phủ tỉnh Quảng Ninh với đô thị loại I trực thuộc tỉnh lớn nhất cả nước. Trong năm 2023, Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; thành phố đã hoàn thành 22 chỉ tiêu Nghị quyết của Thành ủy đề ra; trong đó có 7/22 chỉ tiêu vượt chỉ tiêu Nghị quyết; 14/22 chỉ tiêu hoàn thành theo chỉ tiêu Nghị quyết; 1/22 chỉ tiêu cơ bản hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết.

Kinh tế đạt mức tăng trưởng 16,2%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết. Trong đó nổi bật nhất là khu vực dịch vụ tăng 17,4%. Năm 2023, thành phố Hạ Long đón 8,6 triệu lượt khách du lịch, bằng 120,6% so với năm 2022, bằng 101,2% so với kế hoạch. Tổng thu từ du lịch đạt 19.500 tỷ đồng, bằng 134,4% so với năm 2022, bằng 104,3% so với kế hoạch. Thu nội địa ước đạt 6.135 tỷ đồng. Số doanh nghiệp thành lập mới là 1.085 doanh nghiệp, đạt 103,3% Kế hoạch.

Hạ Long (Quảng Ninh): Phát động phong trào thi đua năm 2024
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy Hạ Long Vũ Quyết Tiến trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích trong công tác từ năm 2018-2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thành phố Hạ Long được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới; là địa phương đi đầu, hoàn thành sớm nhất tỉnh Quảng Ninh về xây mới, sửa chữa nhà ở cho 109 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; hoàn thành xóa 10 hộ cận nghèo phát sinh theo tiêu chí mới, duy trì thành phố không có hộ nghèo, hộ cận nghèo. 100% trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đỡ đầu, chăm sóc đến năm 18 tuổi; Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98,6%; tạo việc làm mới cho 7.400/6.500 lao động, tăng 13,8% so với kế hoạch năm 2023. Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn là 93,65%. Thành phố Hạ Long tiếp tục là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh Quảng Ninh về chất lượng và số lượng học sinh giỏi các cấp; chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn được nâng cao. Đến hết năm 2023, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 59,3%. Diện mạo đô thị Hạ Long thay đổi rõ rệt với hệ thống giao thông hiện đại tạo kết nối liên vùng được đầu tư đồng bộ; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Ngay từ đầu năm 2023, thành phố Hạ Long đã phát động chương trình thi đua “Toàn dân làm vệ sinh môi trường vì thành phố Hạ Long sáng – xanh – sạch đẹp và không rác thải”. Chương trình đã đề ra những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể và giao nhiệm vụ cho từng phòng, ban, địa phương triển khai thực hiện với quyết tâm góp phần tích cực vào việc xây dựng hình ảnh thành phố du lịch Hạ Long sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh thân thiện, xứng đáng là điểm đến du lịch tầm quốc tế.

Đặc biệt, năm 2023, kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố, Hạ Long đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trên địa bàn cùng ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng sự kiện trọng đại của thành phố. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội, doanh nhân, doanh nghiệp từ thành phố đến cơ sở đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ trong nhân dân. Nhiều sự kiện, phong trào thi đua đặc biệt đã được tổ chức thành công như: Chương trình Carnaval Hạ Long 2023; Cuộc thi ảnh “Hạ Long – thành phố Di sản”; triển lãm ảnh “Hạ Long xưa và nay”; Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trong định hướng phát triển bền vững thành phố Hạ Long”; giải quyết việc làm mới cho 7.400 lao động (đạt 115% kế hoạch tỉnh giao); hoàn thành hỗ trợ 120 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí 1 triệu đồng/em/tháng đến hết năm 18 tuổi; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 109/109 hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 6,5 tỷ đồng; 11 công trình được hoàn thành và gắn biển chào mừng 30 năm Ngày thành lập thành phố, 2 công trình được khởi công mới… Những kết quả trong thực hiện phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Hạ Long đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Cuối tháng 12 năm 2023, thành phố Hạ Long đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố (1993-2023) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Hạ Long (Quảng Ninh): Phát động phong trào thi đua năm 2024
Cờ thi đua của UBND tỉnh Quảng Ninh tặng cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Phát động phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hạ Long năm 2024, Bí thư Thành ủy Hạ Long Vũ Quyết Tiến nhấn mạnh: Thành phố xác định năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để tăng tốc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và thực hiện thành công chủ đề công tác năm của tỉnh Quảng Ninh là “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh” và xây dựng thành phố Hạ Long “Kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình” cùng 20 chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực. Đặc biệt là 5 đột phá chiến lược đã được xác định cụ thể tại Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024.

Trên tinh thần đó, thành phố Hạ Long đã phát động phong trào thi đua năm 2024 với các nội dung cụ thể sau: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; củng cố, phát huy truyền thống, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần, ý chí tự lực, tự cường, niềm tin, khát vọng cống hiến, động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 77-NQ/TU ngày 12/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; tăng cường quản lý, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh con người; tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ chính quyền địa phương, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Hạ Long (Quảng Ninh): Phát động phong trào thi đua năm 2024
Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Nhân dịp này, thành phố Hạ Long có 1 tập thể được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 1 tập thể, 3 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 5 tập thể được UBND tỉnh Quảng Ninh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua, 12 tập thể và cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh. Tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và phát động phong trào thi đua năm 2024, Thành ủy, UBND thành phố Hạ Long cũng khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích