Góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng và Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam sẽ cụ thể hóa các nội dung ký kết, nỗ lực cao nhất thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

Sáng 15/11, tại trụ sở Bộ Xây dựng đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Xây dựng và Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, giai đoạn 2023-2028.

Dự buổi Lễ về phía Bộ Xây dựng có Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị; Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn; đại diện lãnh đạo các cụ, vụ chức năng của Bộ Xây dựng.

Về phía Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam có ông Trần Ngọc Chính, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội, cùng Ban lãnh đạo Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam.

Góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
Quang cảnh buổi Lễ.

Cụ thể hóa chương trình phối hợp

Theo Biên bản ghi nhớ được ký kết giữa Bộ Xây dựng và Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, mục đích nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, đồng thời phát huy hiệu quả các hoạt động trong việc thực hiện tôn chỉ, mục đích, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam.

Cụ thể, Bộ Xây dựng tham gia phối hợp các lĩnh vực công tác của Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam: Cho ý kiến về sửa đổi Điều lệ, Chương trình, nội dung tổ chức Đại hội nhiệm kỳ; về phương án nhân sự khi Hội trực tiếp hoặc thông qua Bộ Nội vụ xin ý kiến phối hợp; cử cán bộ tham dự các hội nghị, hội thảo và tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học do Hội tổ chức hoặc chủ trì.

Đồng thời tham gia hoặc cho ý kiến đối với những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội và quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; tham gia ý kiến với các chương trình, hoạt động hợp tác quốc tế của Hội khi Hội xin ý kiến hoặc đề nghị.

Đối với Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam sẽ tham gia phối hợp với Bộ Xây dựng: Tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Tham gia tư vấn, phản biện, thẩm định, giám định xã hội về cơ chế chính sách, các đề tài khoa học, dự án kinh tế, chiến lược phát triển, các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị do Bộ Xây dựng tổ chức lập, thẩm định, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định; phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Hội.

Cũng theo Biên bản ký kết, Hội sẽ chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học công nghệ, sự nghiệp kinh tế, dự án thuộc lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị thông qua các hợp đồng kinh tế hàng năm.

Hội cũng sẽ tham gia các hội nghị, hội thảo, là thành viên các hội đồng khoa học, hội đồng tư vấn, hội đồng nâng cấp đô thị… thuộc lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị…

Nỗ lực cao nhất thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu

Góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
Ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam phát biểu.

Tại buổi Lễ, ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa Lễ ký kết, góp phần khẳng định vai trò, vị thế của Hội trong giai đoạn mới.

Ông Trần Ngọc Chính nhấn mạnh một số nội dung Hội sẽ tập trung thực hiện trong thời gian tới, và khẳng định Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam sẽ luôn đồng hành cùng Bộ Xây dựng để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần tô đậm thêm truyền thống vẻ vang của Hội, cũng như đóng góp vào sự phát triển chung của Bộ Xây dựng và của đất nước.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị chúc mừng Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam nhân hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập. “Lịch sử 25 năm hình thành và phát triển, Hội đã có nhiều nỗ lực, đóng góp rất đáng kể cho sự nghiệp quy hoạch, phát triển đô thị, đóng góp cho quá trình đô thị hoá cũng như sự phát triển chung của đất nước” – Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh.

Bộ trưởng đánh giá, thời gian qua, Hội liên tục có bước phát triển, mở rộng. Với hơn 7.000 hội viên, hầu hết là những người có kinh nghiệm, chuyên môn sâu, Hội đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả qua công tác góp ý phản biện các nội dung của Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng, Luật Kiến trúc, và các luật đang trình Quốc hội xem xét thông qua.

Cùng với đó, Hội cũng tham gia thẩm định, góp ý các đồ án quy hoạch, trong đó có nhiều đồ án mang tầm chiến lược như quy hoạch vùng, quy hoạch chung các TP trực thuộc Trung ương; quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia… Hội cũng tham gia đóng góp rất lớn cho định hướng các mô hình phát triển đô thị như đô thị xanh, bền vững, ứng phó với BĐKH, cũng như đóng góp cho công tác đào tạo…

Trên cơ sở các nội dung ký kết rất cụ thể, từ mục đích, nguyên tắc và các nội dung hợp tác, Bộ trưởng chỉ đạo các cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng, căn cứ các nội dung ký kết để triển khai thực hiện có hiệu quả; đồng thời đề nghị các đơn vị của Hội tăng cường phối hợp để công tác triển khai đạt hiệu quả như mong muốn.

Góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
Lãnh đạo Bộ Xây dựng và Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam ký kết Biên bản hợp tác.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 148/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị nói trên. Nghị quyết của Bộ Chính trị khẳng định rõ quan điểm, mục tiêu định hướng mang tính chiến lược, toàn diện nhưng cũng rất cụ thể liên quan đến quy hoạch, xây dựng, quản lý bền vững đô thị Việt Nam…

“Do đó, với chức năng, nhiệm vụ của mình, Bộ Xây dựng và Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam sẽ cụ thể hoá nội dung các Nghị quyết nói trên cũng như các nội dung ký kết thành nhiệm vụ cụ thể…, nỗ lực cao nhất thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, từ đó góp phần để đô thị Việt Nam phát triển, xứng đáng với vai trò trong tiến trình phát triển chung của đất nước”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh.

Bộ trưởng mong muốn Hội phát huy những kết quả đạt được trong 25 năm qua, tiếp tục đồng hành cùng Bộ Xây dựng có những đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp phát triển đô thị, nông thôn mới; thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nội dung đã ký kết.

Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp, được thành lập theo Quyết định số 24/1998/QĐ-TTg, của Thủ tướng Chính phủ, ban hành ngày 02/02/1998. Hội là nhân tố tập hợp những người làm công tác quy hoạch, phát triển đô thị trong cả nước, tự nguyện phấn đấu cho mục đích xây dựng và phát triển đô thị Việt Nam bền vững.

Trải qua 25 năm hình thành và phát triển, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam đã không ngừng phát triển và lớn mạnh, đến nay Hội đã có tổng số trên 7.000 hội viên và trên 50 hội cơ sở, chi hội và hội viên tập thể trên cả nước. Những năm qua, Hội đã tham gia đóng góp ý kiến cho các quy định của pháp luật liên quan đến quy hoạch và xây dựng (Luật Xây dựng, Luật Kiến trúc, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS, Luật Đất đai, Luật Di sản văn hóa, Luật Thủ đô và nhiều bộ luật có liên quan khác…).

Hội cũng thường xuyên tham gia công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội về các nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch và các đề án nâng cấp đô thị. Đặc biệt năm 2018, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam đã thành lập giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích