Duyệt theo chuyên mục

Giải trí

Ngô Xuân Bính và những điều rất lạ…

Vào Google search gõ ba chữ Ngô Xuân Bính, trong vòng 0,33 giây đã cho 2.440.000 kết quả về ông. Võ sư, giáo sư, bác sĩ, viện sĩ, thi sĩ và họa sĩ đó là những từ gắn mãi với cuộc đời của ông Ngô Xuân Bính.