Giải mã sự tăng trưởng ngoạn mục của Hải Phòng

Những năm gần đây, kinh tế Hải Phòng tăng trưởng ngoạn mục. GRDP bình quân 5 năm 2016- 2020 tăng 13,94%/năm, gấp 1,3 lần mục tiêu, gấp đôi giai đoạn trước.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích