Duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối đường Nguyễn Xiển – Xa La với đường Kim Giang

Theo đó, tuyến đường có điểm đầu giao với tuyến đường Nguyễn Xiển – Xa La (điểm 1); điểm cuối giao với tuyến đường Kim Giang (điểm 7); chiều dài toàn tuyến khoảng 1,4km.

Quy mô mặt cắt ngang điển hình B-30m, thành phần mặt cắt ngang gồm: Lòng đường xe chạy rộng 14,0m (4 làn xe); vỉa hè hai bên rộng 2×7,5m; giải phân cách giữa rộng 1m. Tim đường quy hoạch đi qua các điểm 1, 2, 3… 7 được xác định bằng tọa độ, kết hợp với các thông số kỹ thuật và điều kiện ghi trực tiếp tại bản vẽ.

Đường chỉ giới đường đỏ được xác định trên cơ sở tim đường đã được xác định tọa độ, mặt cắt ngang đường, các thông số kỹ thuật, điều kiện khống chế xác định tại bản vẽ, đảm bảo khớp nối với các chỉ giới đường đỏ đã cung cấp trong khu vực.

Duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối đường Nguyễn Xiển - Xa La với đường Kim Giang
UBND Thành phố giao UBND huyện Thanh Trì chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc và các đơn vị liên quan tổ chức công bố, bàn giao hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường (ảnh minh họa).

Các nút giao trên tuyến đường theo quy hoạch xác định là giao bằng. Chỉ giới đường đỏ tại khu vực nút giao và các tuyến đường ngang, sẽ được xác định cụ thể trong quá trình lập dự án đầu tư các công trình tại khu vực được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc có trách nhiệm xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối từ đường Nguyễn Xiển – Xa La với đường Kim Giang, tỉ lệ 1/500 phù hợp với nội dung Quyết định.

UBND Thành phố giao UBND huyện Thanh Trì chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc và các đơn vị liên quan tổ chức công bố, bàn giao hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường; triển khai cắm mốc giới tuyến đường theo quy hoạch đồng thời với việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để tránh lãng phí, chồng chéo trong công tác cắm mốc giới.

UBND huyện Thanh Trì, UBND các xã Thanh Liệt và Tân Triều chịu trách nhiệm tổ chức quản lý các mốc giới, việc xây dựng các công trình hai bên tuyến đường theo chỉ giới đường đỏ và mốc giới được duyệt; kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Anh Tuấn

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích