Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4)

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4)

MTĐT –  Thứ tư, 14/09/2022 08:52 (GMT+7)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4)
Phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

11. Tuyến đường nối Vĩnh Hưng – Dương Văn Bé

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Hưng đáng chú ý có tuyến đường nối Vĩnh Hưng – Dương Văn Bé dài khoảng 835 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4)
Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Hưng. (Ảnh chụp từ Google Maps).
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4)
Tuyến đướng sẽ mở có điểm đầu ở đường Vĩnh Hưng.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4)
Tuyến đi qua bên hông dự án liền kề Green Park 319 Vĩnh Hưng.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4)
Đoạn qua hồ sinh thái.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4)
Tuyến giao với đường Dương Văn Bé đoạn trạm biến áp 110kv.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4)
Tuyến kết thúc khi giao với đường BT Minh Khai – Vĩnh Tuy – Yên Duyên gần Times City.

12. Tuyến đường gần ngõ 266 Vĩnh Hưng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Hưng đáng chú ý có tuyến đường gần ngõ 266 Vĩnh Hưng, dài khoảng 340 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4)
Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Hưng. (Ảnh chụp từ Google Maps).
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4)
Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Vĩnh Hưng, cách đầu ngõ 266 khoảng 64 m.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4)
Tuyến chạy song song ngõ 266 và kết thúc ở khu vực hồ nước.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4)
Toàn tuyến nhìn từ đường Vĩnh Hưng.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4)
Toàn tuyến nhìn từ phường Thanh Trì.

13. Tuyến đường từ mục 12 đến trụ sở Công an phường Thanh Trì

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Hưng đáng chú ý có tuyến đường từ mục 12 đến trụ sở Công an phường Thanh Trì, dài khoàng 460 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4)
ơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Hưng. (Ảnh chụp từ Google Maps).
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4)
Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu H2-4).

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More