Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội (phần 4)

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội (phần 4)

MTĐT –  Thứ bảy, 24/09/2022 08:40 (GMT+7)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội (phần 4)
Phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

10. Tuyến trùng với một phần đường Nguyễn Văn Trỗi

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt đáng chú ý có tuyến đường trùng với một phần đường Nguyễn Văn Trỗi, dài khoảng 460 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội (phần 4)
Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt. (Ảnh chụp từ Google Maps).
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội (phần 4)
Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Giải Phóng, đoạn gần đường Nguyễn Văn Trỗi.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội (phần 4)
Đoạn đầu tuyến đi qua khu vực nhà xưởng.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội (phần 4)
Đoạn đi trùng với đường Nguyễn Văn Trỗi.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội (phần 4)
Tuyến kết thúc ở đường Hà Kế Tấn.

11. Tuyến đường từ Định Công đến ngõ 1 Phan Đình Giót

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt đáng chú ý có tuyến đường từ Định Công đến ngõ 1 Phan Đình Giót, dài khoảng 480 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội (phần 4)
Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt. (Ảnh chụp từ Google Maps).
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội (phần 4)
Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Định Công, đoạn đầu là lối vào dự án Imperial.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội (phần 4)
Đoạn đi qua đường Nguyễn Văn Trỗi.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội (phần 4)
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội (phần 4)
Đoạn qua bệnh viện Than khoáng sản.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội (phần 4)
Tuyến kết thúc ở đường quy hoạch gần ngõ 1 Phan Đình Giót.

12. Tuyến kéo dài ngõ 1 Phan Đình Giót đến Hà Kế Tấn

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt đáng chú ý có tuyến kéo dài ngõ 1 Phan Đình Giót đến Hà Kế Tấn, dài khoảng 300 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội (phần 4)
Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt. (Ảnh chụp từ Google Maps).
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội (phần 4)
Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-3).

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More