Dự thảo Quyết định thực thi đối với sản phẩm hoặc nguyên liệu cuối cùng tiếp xúc với nước dùng cho con người

Theo đó, Ủy ban châu Âu thông báo dự thảo Quyết định thực thi của Ủy ban đưa ra các quy định áp dụng Chỉ thị (EU) 2020/2184 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu: Thiết lập danh sách cụ thể của Châu Âu về các chất, hợp chất và thành phần ban đầu được phép sử dụng trong sản xuất nguyên liệu hoặc sản phẩm tiếp xúc với nước dùng cho con người.

Dự thảo Quyết định này của Ủy ban thiết lập Danh sách cụ thể của Châu Âu về các chất, hợp chất và thành phần được phép sử dụng trong vật liệu tiếp xúc với nước uống; Liên quan đến các thủ tục, phương pháp thử nghiệm và chấp nhận nguyên liệu cuối cùng được sử dụng trong các sản phẩm tiếp xúc với nước dành cho mục đích sử dụng cho tiêu dùng của con người. Dự thảo Quyết định này của Ủy ban thiết lập các phương pháp để kiểm tra và chấp nhận vật liệu được sử dụng trong các sản phẩm tiếp xúc với nước uống;

Liên quan đến phương pháp thử nghiệm và chấp nhận các chất, hợp chất và thành phần ban đầu được đưa vào danh sách cụ thể của Châu Âu, dự thảo quyết định này sẽ thiết lập phương pháp để kiểm tra và chấp nhận các chất, thành phần và hợp chất mà an toàn để sử dụng trong các vật liệu tiếp xúc với nước uống.

 Ảnh minh hoạ.

Mục tiêu của các biện pháp này là bảo vệ sức khỏe con người bằng cách đảm bảo sử dụng vật liệu an toàn trong các sản phẩm tiếp xúc với nước uống; thiết lập các phương pháp thử nghiệm và tiêu chí đạt/không đạt đối với các chất, thành phần và chế phẩm có thể được sử dụng trong các vật liệu tiếp xúc với nước uống; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Đồng thời, theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BDI/395, G/TBT/N/KEN/1481 G/TBT/N/RWA/919, G/TBT/N/TZA/1015 G/TBT/N/UGA/1828, Cục Tiêu chuẩn Tanzania thông báo dự thảo DEAS 1166:2023, Quy tắc thực hành để xử lý, lưu trữ và thải bỏ phân bón đóng bao hoặc chất bổ sung phân bón, ấn bản đầu tiên; Dự thảo tiêu chuẩn Đông Phi này đưa ra quy tắc thực hành được khuyến nghị để xử lý, bảo quản và thải bỏ phân bón hoặc chất bổ sung phân bón được đóng gói trong túi, có hoặc không có lớp lót bằng chất dẻo. Yêu cầu về an ninh quốc gia; Thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của con người; Bảo vệ cuộc sống, sức khỏe của động vật hoặc thực vật; Bảo vệ môi trường; Yêu cầu chất lượng; Hài hòa hóa; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại; Tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất.

Mục đích của thông báo nhằm thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn; Bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của con người.

An Hạ

Nguồn: Tạp chí điện tử chất lượng Việt Nam

Bạn cũng có thể thích