Dự thảo quy chuẩn gương ô tô trong đăng kiểm

Dự thảo mới có nhiều điểm đáng lưu ý. Về hệ thống Camera-màn hình (CMS) được quy định là hệ thiết bị dùng để quan sát phía sau, bên cạnh hoặc phía trước xe trong phạm vi quan sát của quy chuẩn này bằng phương pháp kết hợp giữa camera-màn hình được định nghĩa như sau:

Camera là thiết bị ghi lại hình ảnh của thế giới bên ngoài và sau đó chuyển đổi hình ảnh này thành tín hiệu (ví dụ tín hiệu video).

Màn hình (monitor) là thiết bị chuyển đổi tín hiệu thành các hình ảnh được thể hiện trong quang phổ mắt người nhìn thấy được. Thuật ngữ Camera-màn hình (CMS) trong Quy chuẩn 33:2019/BGTVT được thay thế bằng thuật ngữ Hệ thống Camera-màn hình (CMS).

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương dùng cho xe ôtô trong đăng kiểm. 

Về kiểu loại gương (Mirror type), các gương chiếu hậu được coi là cùng kiểu loại nếu có cùng nhãn hiệu, nhà sản xuất, địa chỉ sản xuất và không có sự khác biệt về các đặc tính kỹ thuật chính sau đây, thiết kế của cụm gương bao gồm cả chi tiết liên kết với xe nếu có. Loại gương, hình dạng gương, kích thước và bán kính cong của bề mặt phản xạ.

Kiểu loại hệ thống camera-màn hình (Camera-monitor system type) được sừa đổi các hệ thống camera-màn hình được coi là cùng kiểu loại nếu có cùng nhãn hiệu, nhà sản xuất, địa chỉ sản xuất và không có sự khác biệt về các đặc tính kỹ thuật chính sau đây:

Thiết kế của hệ thống camera-màn hình bao gồm cả chi tiết liên kết với xe nếu có.

Loại CMS, phạm vi quan sát, độ phóng đại và độ phân giải.

Trước đó, Bộ GTVT đã ban hành bộ quy chuẩn QCVN 33:2019/BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật kỹ thuật quốc gia về gương dùng cho xe ô tô. Quy chuẩn này yêu cầu về kỹ thuật và phương pháp thử đối với gương, camera – màn hình dùng cho xe ô tô được định nghĩa tại TCVN 6211 “Phương tiện giao thông đường bộ – Kiểu – Thuật ngữ và định nghĩa”.

Quy chuẩn QCVN 33:2019/BGTVT này không áp dụng đối với gương, camera-màn hình lắp trên xe ô tô phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh và các thiết bị quan sát khác có thể hiển thị cho người lái phạm vi quan sát.

Quy chuẩn QCVN 33:2019/BGTVT này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, nhập khẩu gương, camera-màn hình; các cơ sở sản xuất lắp ráp, nhập khẩu ô tô và các tổ chức liên quan đến quản lý, thử nghiệm, kiểm tra chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật đối với gương, camera-màn hình dùng cho xe ô tô. Gương sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu phải được kiểm tra, thử nghiệm theo quy định tại các Thông tư 30/2011/TT-BGTVT, Thông tư 54/2014/TT-BGTVT, Thông tư 31/2011/TT-BGTVT và Thông tư 55/2014/TT-BGTVT, Thông tư 03/2018/TT-BGTVT, Thông tư số 25/2019/TT-BGTVT

 Bảo Linh

Nguồn: Tạp chí điện tử chất lượng Việt Nam

Bạn cũng có thể thích