DRH Holdings bị xử phạt 145 triệu đồng

Quyết định xử phạt của UBCKNN nêu rõ, DRH Holdings bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, công ty chậm công bố thông tin đến Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu, hạn công bố thông tin ngày 31/3/2023.

Bên cạnh đó, DRH Holdings cũng bị phạt 25 triệu đồng do không đưa nội dung thù lao của từng thành viên hội đồng quản trị, tiền lương của tổng giám đốc (giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của công ty trong báo cáo tài chính năm 2021.

 DRH Holdings bị xử phạt 145 triệu đồng

Ngoài ra, DRH Holdings còn bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung quy định pháp luật. Công ty công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022, năm 2022 không đầy đủ nội dung theo định pháp luật. Thiếu các thông tin về các giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty trong năm 2021, năm 2022.

Cụ thể, mượn tiền, dịch vụ quản lý dự án với các công ty con: CTCP Kinh doanh và Phát triển Bất động sản Đông Sài Gòn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Bất động sản Bình Đông, CTCP Địa ốc An Phú Long.

An Nguyên

Nguồn: Tạp chí điện tử chất lượng Việt Nam

Bạn cũng có thể thích