Đông Triều (Quảng Ninh): Hướng tới hoàn thiện các tiêu chuẩn đô thị loại II trong giai đoạn 2026 – 2030

(Xây dựng) – Thị xã Đông Triều được Bộ Xây dựng công nhận đạt đô thị loại III từ ngày 20/10/2020. Đại hội Đảng bộ thị xã Đông Triều lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, đặt mục tiêu nâng cấp Đông Triều đạt tiêu chuẩn đô thị loại II vào năm 2025.

Đông Triều (Quảng Ninh): Hướng tới hoàn thiện các tiêu chuẩn đô thị loại II trong giai đoạn 2026 – 2030
Cổng thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Năm 2020, thị xã Đông Triều đã được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại III thuộc tỉnh Quảng Ninh với phạm vi đánh giá gồm 21 đơn vị hành chính, trong đó khu vực nội thị là 10 phường và khu vực ngoại thị là 11 xã. Để tiếp tục thực hiện công tác xây dựng, chỉnh trang và phát triển đô thị trong thời kỳ mới, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Đông Triều đã ban hành Nghị Quyết số 06-NQ/TU ngày 15/4/2021 về phát triển đô thị Đông Triều đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thực hiện Nghị quyết 06, thị xã Đông Triều đã có những định hướng đúng đắn trong việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng, từng bước quản lý tốt quy hoạch xây dựng đô thị và chương trình phát triển đô thị. Theo đó, Đông Triều tập trung triển khai các quy hoạch, tạo lập không gian phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chuẩn còn yếu, còn thiếu đối với đô thị loại III, hướng tới hoàn thiện các tiêu chuẩn đô thị loại II; hoàn thành đề án thành lập 4 phường mới và thành lập Thành phố Đông Triều.

Ngày 29/12/2023 vừa qua, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 6125/BXD-PTDT về việc công nhận kết quả rà soát tiêu chí đô thị loại III đối với thị xã Đông Triều. Trước đó, ngày 8/12/2023, Bộ Xây dựng đã tổ chức cuộc họp thẩm định đối với báo cáo rà soát tiêu chí phân loại đô thị III Thị xã Đông Triều và báo cáo trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị khu vực dự kiến thành lập mới 4 phường thuộc thị xã Đông Triều đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị loại III trên cơ sở 4 xã Bình Dương, Bình Khê, Thủy An và Yên Đức. Kết quả 100% thành viên hội đồng thẩm định đã thống nhất, đánh giá: Thị xã Đông Triều đạt các tiêu chí đô thị loại III (dự kiến mở rộng nội thị) với số điểm trung bình là 85,86 điểm (quy định tối thiểu là 75/100 điểm).

Đông Triều (Quảng Ninh): Hướng tới hoàn thiện các tiêu chuẩn đô thị loại II trong giai đoạn 2026 – 2030
Thị xã Đông Triều đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng đồng bộ theo hướng hiện đại.

Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trước năm 2025, Đông Triều đã xây dựng các chương trình hành động cụ thể nhằm mở rộng xã hội hóa đầu tư; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn của tỉnh; quản lý tốt nguồn lực đất đai; chuẩn bị kỹ công tác quy hoạch; phối hợp liên thông với các địa phương lân cận, liên thông giao thông nội vùng… để tạo nguồn lực phát triển. Trong đó, thị xã Đông Triều đã tập trung xây dựng lộ trình phát triển đô thị giai đoạn 2022-2025; xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn thị xã giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 và tập trung triển khai hình thành các khu đô thị mới theo chủ trương của tỉnh. Trong các chương trình hành động, thị xã Đông Triều xác định rõ những nội dung cũng như lộ trình, các nguồn lực để triển khai thực hiện. Giai đoạn 2021-2025, Đông Triều dự kiến huy động tổng vốn đầu tư 7.830 tỷ đồng để hoàn thiện hạ tầng đô thị, hạ tầng phục vụ sản xuất, nâng cấp hệ thống hạ tầng xã hội; nâng cấp các khu dân cư cũ trong nội thị, quy hoạch và xây dựng một số khu dân cư đô thị mới gắn với thương mại dịch vụ… Trong đó, ưu tiên nguồn lực nâng cấp hạ tầng cho 4 xã Bình Dương, Bình Khê, Thủy An, Yên Đức lên phường. Đồng thời, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng đồng bộ theo hướng hiện đại; từng bước quản lý tốt quy hoạch xây dựng đô thị.

Thời gian qua, thị xã Đông Triều tiếp tục huy động mọi nguồn lực, đa dạng hình thức đầu tư đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy liên kết vùng. Đến nay, nhiều dự án, công trình giao thông quan trọng trên địa bàn thị xã Đông Triều liên thông trong kết nối cơ sở hạ tầng giao thông với các vùng lân cận được đầu tư, hoàn thiện, đưa vào khai thác, như: Nâng cấp đường và xây dựng cầu Đông Mai từ xã Nguyễn Huệ (thị xã Đông Triều) sang phường Văn Đức (thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương); nâng cấp, mở rộng QL18; nâng cấp các tuyến Đường tỉnh 326, 327, 333, Đường tỉnh 345 kết nối với tỉnh Hải Dương, tỉnh Bắc Giang; các tuyến đường vào khu lăng mộ nhà Trần; tuyến đường nối ngã ba Hưng Đạo đến khu dân cư phường Hồng Phong… Cầu Lại Xuân được khởi công xây dựng từ tháng 3/2023, kết nối thị xã Đông Triều và huyện Thủy Nguyên (thành phố Hải Phòng) qua sông Đá Bạc. Trong năm 2023, thị xã Đông Triều đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng các công trình, dự án trọng điểm, các công trình gắn biển chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (Quảng trường trung tâm Đông Triều, tuyến đường Thanh Niên tại phường Hưng Đạo và phường Hồng Phong).

Đông Triều (Quảng Ninh): Hướng tới hoàn thiện các tiêu chuẩn đô thị loại II trong giai đoạn 2026 – 2030
Thi công tuyến ống cung cấp nước sạch cho người dân xã Tràng Lương, Đông Triều năm 2023 – xã có 80% người dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, thị xã Đông Triều đã huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tập trung chỉnh trang đô thị, bổ sung hệ thống chiếu sáng, cây xanh; xây dựng, nâng cấp hệ thống thoát nước các khu dân cư; mạng lưới cấp nước sạch được mở rộng; công tác vệ sinh môi trường được quan tâm. Một số dự án cải tạo chỉnh trang đô thị đã được triển khai như: Cải tạo cảnh quan khu vực ngã ba đường tránh phường Hưng Đạo; khu vực cầu Cầm, phường Hưng Đạo, phường Xuân Sơn; khu đường tránh Đông Triều, phường Đông Triều, phường Đức Chính; vỉa hè hai bên QL18, đoạn khu Bình Lục Thường, phường Hồng Phong; Dự án cải tạo vỉa hè khu vực Đông Triều và khu vực Mạo Khê. Các dự án cải tạo chỉnh trang đô thị đã làm thay đổi diện mạo đô thị của thị xã Đông Triều, tạo ra nhiều cơ hội phát triển mới. Trên địa bàn thị xã, một loạt khu đô thị mới được hình thành, như: Khu đô thị hai bên đường 188, Khu dân cư Vĩnh Thông, khu dân cư Vĩnh Hòa C (phường Mạo Khê); khu đô thị hai bên đường tránh (phường Đông Triều); khu đô thị mới Kim Sơn phía Bắc QL18, khu đô thị phía Nam QL18, khu công nghiệp và đô thị Quán Triều (phường Kim Sơn); khu dân cư hai bên đường 332 (phường Hồng Phong)…

Bên cạnh đó, thị xã Đông Triều cũng tập trung phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng, phát triển đô thị tăng trưởng xanh, phát triển đô thị thông minh theo Chương trình phát triển đô thị đến năm 2030 được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 10/8/2023.

Năm 2023, Đông Triều đã thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện thắng lợi chủ đề công tác năm 2023 “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, chất lượng đời sống nhân dân, hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và thành lập thành phố Đông Triều”. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 32.406,6 tỷ đồng, đạt 100,2% so với mục tiêu Nghị quyết HĐND thị xã. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thực hiện đạt 14%. Cơ cấu các ngành kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực: Công nghiệp – xây dựng chiếm 64,8%; dịch vụ – thương mại chiếm 30,8%; nông – lâm – ngư nghiệp chiếm 4,4%. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người ước đạt 7.810 USD, tăng 14,6% so với năm 2022 (6.815 USD). Tổng thu NSNN trên địa bàn thị xã Đông Triều đạt 2.694,671 tỷ đồng, bằng 135% dự toán tỉnh giao.

Đông Triều đã hoàn thành Quy hoạch chung thị xã đến năm 2040, cùng 8 quy hoạch phân khu, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, làm cơ sở quan trọng để triển khai các quy hoạch liên quan và thu hút đầu tư. Trên lộ trình trở thành thành phố, 11/11 xã của Đông Triều đã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Đông Triều tiếp tục là địa phương dẫn đầu tỉnh Quảng Ninh và cả nước trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Đến thời điểm này, có thể thấy Đông Triều đang mang diện mạo của đô thị văn minh, hiện đại với cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố thứ 5 trực thuộc tỉnh Quảng Ninh trước năm 2025.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích