Đồng Tháp: Tăng cường quản lý, ngăn chặn tách thửa, phân lô bán nền không đảm bảo đủ điều kiện theo quy định 

(Xây dựng) – UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Công văn số 1138/UBND-KT về việc tăng cường biện pháp quản lý, ngăn chặn việc tách thửa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức phân lô, bán nền không đảm bảo điều kiện theo quy định.

dong thap tang cuong quan ly ngan chan tach thua phan lo ban nen khong dam bao du dieu kien theo quy dinh
Một góc thành phố Cao Lãnh.

Công văn UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, thời gian qua UBND tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, đặc biệt là công tác quản lý, kiểm soát tình hình san lấp đất nông nghiệp, phân lô, bán nền sai quy hoạch. Qua đó, đã cơ bản làm hạn chế phát sinh trường hợp tương tự, đưa công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh dần đi vào nền nếp. Tuy nhiên, thời gian gần đây do lợi nhuận lớn của hoạt động mua bán, kinh doanh nhà, đất, một số đối tượng lợi dụng sự chưa chặt chẽ trong quản lý của chính quyền địa phương để móc nối, thực hiện các “dự án” phân lô, bán nền tại các khu vực chưa được phép đầu tư, thiếu hệ thống hạ tầng hoặc hệ thống hạ tầng chưa hoàn chỉnh, tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây thiệt hại cho người mua, tạo giá ảo, gây sốt giá, ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản.

Để kịp thời chấn chỉnh và ngăn chặn tình trạng trên, UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu: UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm soát tình hình san lấp đất nông nghiệp, phân lô, bán nền sai quy hoạch theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Tháp tại Công văn số 766/UBND-KT ngày 21/9/2020. Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường khi giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở phải thẩm định chặt chẽ nhu cầu sử dụng đất thực tế của hộ gia đình, cá nhân; đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2020 của Chính phủ; hạn mức để thẩm định chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện theo hạn mức giao đất ở quy định tại Điều 4, Điều 5 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của UBND tỉnh, đảm bảo theo đúng ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 237/TB-VPUBND ngày 18/11/2020. Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng (Phòng Quản lý đô thị) tăng cường công tác phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trong việc cho ý kiến đối với hồ sơ tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất về sự phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, đảm bảo sự đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trong khu vực theo Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng (Phòng Quản lý đô thị), Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND cấp xã thường xuyên tổ chức kiểm tra thực tế, kịp thời phát hiện các trường hợp tách thửa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức “phân lô, bán nền” tại các khu vực chưa được phép đầu tư, thiếu hệ thống hạ tầng, hệ thống hạ tầng chưa hoàn chỉnh hoặc các “dự án” phân lô, bán nền chưa đảm bảo các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, báo cáo UBND tỉnh xem xét.

UBND cấp xã chủ động nắm tình hình thông qua các kênh thông tin, các trang mạng xã hội về việc san lấp đất nông nghiệp, tách thửa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; các “dự án” phân lô, bán nền tại các khu vực chưa được phép đầu tư, thiếu hệ thống hạ tầng, hệ thống hạ tầng chưa hoàn chỉnh, để kịp thời phối hợp với các ngành chuyên môn cấp huyện kiểm tra thực tế, báo cáo cấp thẩm quyền xử lý theo quy định.

Phát huy vai trò của người dân trong việc phát hiện, kiểm tra, giám sát và phản ánh đến các cấp có thẩm quyền đối với các hành vi chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, phân lô, bán nền chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định, có hình thức tuyên dương, khen thưởng kịp thời.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khi thẩm định hồ sơ tách thửa phải đảm bảo theo Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 31/8/2021, Công văn số 766/UBND-KT ngày 21/9/2022 của UBND tỉnh và Thông báo số 237/TB-VPUBND ngày 18/11/2020 của Văn phòng UBND tỉnh.

Chỉ đạo các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, trong quá trình đo đạc tách thửa đất ngoài thực địa, trường hợp phát hiện có dấu hiệu “phân lô, bán nền” tại các khu vực thiếu hệ thống hạ tầng, hệ thống hạ tầng chưa hoàn chỉnh thì phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng (Phòng Quản lý đô thị), Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp xã để kiểm tra, làm cơ sở để giải quyết hồ sơ hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xử lý theo quy định.

Công an tỉnh chỉ đạo các phòng chức năng và Công an cấp huyện phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động san lấp đất nông nghiệp, phân lô, bán nền trái phép; kịp thời kiểm tra xử lý đối với các vụ việc có dấu hiệu tội phạm, các hành vi vi phạm trong hoạt động môi giới, kinh doanh bất động sản.

Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp tiếp tục rà soát, thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Tháp tại Công văn số 766/UBND-KT ngày 21/9/2020.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More