Đồng Nai: Phê duyệt Đề án giảm thiểu khí cac-bon đến năm 2030, tầm nhìn 2050

(Xây dựng) – Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 385/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án giảm thiểu khí cac-bon trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng Nai: Phê duyệt Đề án giảm thiểu khí cac-bon đến năm 2030, tầm nhìn 2050
Hoạt động sản xuất công nghiệp vẫn được xem là có rủi ro bị ảnh hưởng tiêu cực tại tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành nền kinh tế năng động – là động lực tăng trưởng, hạt nhân phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu cần thiết để trở thành thành phố trực thuộc trung ương trong giai đoạn 2030-2035. Tỉnh sẽ đi đầu trong phát triển công nghiệp hiện đại, trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, cửa ngõ trung chuyển của miền Nam lấy cảng hàng không quốc tế Long Thành làm hạt nhân; có hệ thống đô thị ven sông, đô thị sinh thái hiện đại, thông minh và đáng sống với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp và y tế hàng đầu cả nước. Với tư duy đột phá, phát huy tốt các tiềm năng và lợi thế, tỉnh Đồng Nai xác định tầm nhìn đến 2050 sẽ là một trong các cực tăng trưởng quan trọng của Việt nam, đi đầu trong phát triển công nghiệp tạo giá trị cao, đầu mối giao thương quốc tế và đô thị đẳng cấp, đáng sống, nơi tập trung trí thức và nhân tài, lấy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là trọng tâm, hoàn thành mục tiêu phát thải trung tính “net-zero 2050”.

Theo địa phương này, để thực hiện được những mục tiêu và tầm nhìn trên, tỉnh phải đối mặt với những thách lớn về môi trường và khí hậu. Các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh Đồng Nai như: công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải và du lịch đều có rủi ro bị ảnh hưởng tiêu cực bởi biến đổi khí hậu. Đồng thời, các ngành này cũng là những nguồn phát thải khí nhà kính chính, góp phần làm gia tăng nhiệt độ toàn cầu. Trước những thực trạng trên, đề án giảm phát thải cac-bon cho tỉnh Đồng Nai là một bước đi cần thiết và quan trọng để tỉnh Đồng Nai thực hiện cam kết với các mục tiêu khí hậu quốc gia và quốc tế, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển kinh tế bền vững.

Đề án sẽ giúp tỉnh Đồng Nai nâng cao năng lực quản lý, đánh giá và theo dõi phát thải khí nhà kính trên địa bàn tỉnh; xây dựng và thực hiện lộ trình giảm phát thải theo sự thống nhất của tỉnh; phát triển và triển khai các chiến lược và dự án giảm thiếu cac-bon theo chuyên ngành và đa ngành; xác định và kết nối với các đối tác tài chính xanh để đảm bảo đầu tư vào tỉnh và thực hiện các giải pháp tài chính xanh sáng tạo. Đề án cũng sẽ tạo ra các cơ hội mới cho tỉnh Đồng Nai trong việc phát triển các ngành kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo, kinh tế số và kinh tế trung tính cac-bon, đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích