Đồng Nai: Khu xử lý rác thải Quang Trung thông báo giảm tiếp nhận 50% rác từ ngày 1/1/2024

Đồng Nai: Khu xử lý rác thải Quang Trung thông báo giảm tiếp nhận 50% rác từ ngày 1/1/2024

Công ty CP Dịch vụ Sonadezi mới có báo cáo gửi UBND tỉnh, Sở TN-MT về khả năng tiếp nhận rác thải sinh hoạt tại khu xử lý rác ở xã Quang Trung (H.Thống Nhất). Công ty cho biết sẽ giảm công suất, ngưng tiếp nhận rác từ 1/1/2024.

Theo báo cáo, do các ô chôn lấp có giấy phép hiện tại đã đạt đến thể tích tối đa, buộc phải tạm dừng để tránh sự cố kỹ thuật và ảnh hưởng đến môi trường. Còn một ô chôn lấp đang xin giấy phép, công ty đã đưa vận hành từ tháng 12/2023 nhằm đảm bảo yêu cầu tiếp nhận và xử lý rác. Nếu duy trì khối lượng hiện tại, ước tính khoảng tháng 6-2024 sẽ hết đất chôn lấp.

Về tiến độ thực hiện điều chỉnh quy hoạch, công ty đang lập quy hoạch chi tiết 1/500 và thiết kế cơ sở. Theo tiến độ giải quyết các hồ sơ thủ tục, phải tháng 8/2025 mới đủ điều kiện đưa ô chôn lấp mới vào vận hành.

tm-img-alt
Khu xử lý rác ở xã Quang Trung (H.Thống Nhất) sẽ giảm công suất, ngưng tiếp nhận rác từ 1/1/2024.

Phương án gia cố các ô chôn lấp hợp vệ sinh hiện hữu để tăng thể tích, công ty mất khoảng 30 tháng để thực hiện các thủ tục theo quy định.

Đối với dự án đốt rác sinh hoạt phát điện, do công ty chưa có cơ sở về nguồn rác, lãi suất ưu đãi cho vay để thực hiện dự án; chưa có cam kết về mua điện và giá điện rác nên còn cân nhắc triển khai.

Qua đó, công ty nhận thấy nếu tiếp tục tiếp nhận và xử lý rác thải với công suất 1,2 ngàn tấn/ngày thì bãi chôn lấp chỉ hoạt động đến khoảng tháng 6, tháng 7 năm 2024. Do đó, từ ngày 1/1/2024, công ty buộc phải giảm khối lượng rác tiếp nhận và xử lý khoảng 600 tấn/ngày.

Trong văn bản gửi đến một số huyện, công ty cũng thông báo về việc ngưng tiếp nhận rác từ 15 giờ ngày 31/12/2023 để chờ ô chôn lấp mới và bảo trì.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích