Đồng Nai chấn chỉnh công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng

(Xây dựng) – Ông Võ Tấn Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa ký văn bản về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Đồng Nai, 6 tháng đầu năm 2022 công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng đã được Sở Xây dựng và các huyện thành phố tập trung, chú trọng, nghiêm túc góp phần chuyển biến tích cực trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng.

dong nai chan chinh cong tac quan ly quy hoach va trat tu xay dung
Công trình xây dựng không phép tại huyện Long Thành – Đồng Nai bị xử lý theo quy định (ảnh: Internet).

Tuy nhiên, công tác thực hiện báo cáo của một số đơn vị còn chậm, chưa đúng thời gian quy định. Thực tế tình hình vi phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng tại một số địa phương vẫn còn xảy ra.

Do đó, ông Võ Tấn Đức yêu cầu lãnh đạo các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện thành phố triển khai thực hiện một số nội dung: Tăng cường công tác phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, UBND các cấp trong công tác phối hợp tổ chức lấy ý kiến thẩm định, đảm bảo thời gian đẩy nhanh tiến độ thẩm định, góp ý, chất lượng thẩm định trình phê duyệt các đồ án quy hoạch.

Các sở ban ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành, tăng cường công tác thanh, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng của các địa phương. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định. Đồng thời, ông Đức đề nghị Chủ tịch UBND huyện, thành phố xem xét trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý đất đai cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ (nếu có).

Riêng Sở Xây dựng, ông Đức yêu cầu thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, triển khai quy hoạch, công tác quản lý hoạt động xây dựng, quản lý trật tự xây dựng; hàng quý, Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo chỉ đạo thực hiện nghiêm theo quy định.

Đối với UBND các huyện, thành phố, UBND tỉnh yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương, đẩy mạnh tiến độ lập, phê duyệt các hồ sơ quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung các xã, quy hoạch phân khu, quy chế quản lý kiến trúc, đô thị để trình thẩm định, phê duyệt làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Chú trọng, bảo đảm đồng bộ quy hoạch xây dựng, đô thị với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông, quy hoạch ngành lĩnh vực có liên quan.

Các huyện thành phố cần chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND cấp xã thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra hoạt động xây dựng trên địa bàn quản lý theo phân cấp.

“Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý trật tự xây dựng; thực hiện nghiêm công tác tham mưu, chuyển hồ sơ vi phạm tới người có thẩm quyền xử phạt theo quy định. Đảm bảo mọi công trình đều phải được phát hiện, kiểm tra ngay từ khâu chuẩn bị, cải tạo mặt bằng như: san lấp, đào, đắp… Kiên quyết tổ chức thực hiện các biện pháp ngăn chặn không để đối tượng vi phạm tiếp tục hành vi vi phạm. Quá trình kiểm tra có thể kết hợp thực hiện tuyên truyền hướng dẫn quy định về xây dựng trên địa bàn”, ông Võ Tấn Đức.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More