Đống Đa (Hà Nội): Tăng cường giải tỏa các tụ điểm chợ tự phát lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

(Xây dựng) – UBND quận Đống Đa vừa ban hành Quyết định số 3489/QĐ-UBND về việc kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành đôn đốc, kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy nhằm tăng cường công tác giải tỏa các tụ điểm chợ tự phát lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên địa bàn quận từ ngày 21/11 đến ngày 10/12.

Đống Đa (Hà Nội): Tăng cường giải tỏa các tụ điểm chợ tự phát lấn chiếm lòng đường, vỉa hè
Trụ sở UBND quận Đống Đa (ảnh: Hà Trần).

Đến nay, 21/21 phường trên địa bàn quận Đống Đa đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực tế. Trong kế hoạch đã đề ra lộ trình, phương án giải tỏa các tụ điểm chợ tự phát lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; phân công rõ trách nhiệm của từng cá nhân được giao nhiệm vụ; tổ chức lực lượng kiểm tra xử lý, bảo đảm giải quyết triệt để tình trạng kinh doanh lấn chiếm hè phố, lòng đường trên dịa bàn phường, không để hình thành các tụ điểm mới; xác định rõ việc giải tỏa các tụ điểm chợ tự phát lấn chiếm lòng đường, vỉa hè là nhiệm vụ quan trọng của Ban Chỉ đạo 197 các phường.

Ban Chỉ đạo 197 quận cũng đã tổ chức trực tiếp kiểm tra tình hình triển khai Kế hoạch trên địa bàn. Công tác khảo sát, tuyên truyền bao gồm kiểm tra hiện trạng, thống kê thực tế các hộ kinh doanh tại tụ điểm chợ tự phát như số lượng, ngành hàng, thời gian kinh doanh, nhu cầu kinh doanh… Tuyên truyền, ký cam kết đến 100% các hộ kinh doanh trên mặt các tuyến phố, ngõ trên địa bàn.

Ban Chỉ đạo 197 quận và Ban Chỉ đạo 197 các phường đã kiểm tra, xử lý tình trạng các hộ kinh doanh tự phát lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán, các mái che, mái vảy, bục, bệ, cầu dẫn, biển quảng cáo không đúng quy định. Từ ngày 01/12 đến ngày 10/12 đã kiểm tra, xử lý 207 trường hợp vi phạm với tổng số tiền là 60.950.000 đồng. Các phường đã xây dựng phương án, bố trí các chốt trực, lực lượng duy trì không để các vi phạm tái diễn, qua đó làm chuyển biến rõ nét về trật tự đô thị và bảo đảm tính ổn định lâu dài và không để phát sinh tụ điểm mới trên địa bàn.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích