Đối tượng nào cần thận trọng khi bổ sung vitamin D?

Đối tượng nào cần thận trọng khi bổ sung vitamin D?

Trước khi bổ sung bất kỳ loại vitamin nào cần tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Thuộc nhóm người này cần thận trọng khi sử dụng vitamin D.

 

Bạn cũng có thể thích