Định mức, đơn giá bốc dỡ vật liệu bằng máy đối với những công trình có khối lượng thi công lớn

(Xây dựng) – Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang tổ chức rà soát, xác định định mức dự toán đặc thù theo quy định. Đồng thời, báo cáo UBND tỉnh kết quả xây dựng định mức đặc thù và gửi về Bộ Xây dựng cho ý kiến trước khi ban hành theo quy định.

Định mức, đơn giá bốc dỡ vật liệu bằng máy đối với những công trình có khối lượng thi công lớn
Trường hợp tổ chức xây dựng định mức dự toán đặc thù của địa phương, cần lưu ý rà soát, bổ sung thuyết minh phạm vi bốc dỡ, thành phần tổ hợp máy đảm bảo phù hợp với đặc điểm, điều kiện bốc dỡ trên địa bàn (Ảnh minh họa: Internet).

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang về việc xin ý kiến danh mục định mức, đơn giá công tác bốc dỡ vật liệu (cát, đá các loại) bằng máy đối với những công trình có khối lượng vật liệu thi công lớn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết, tại khoản 5 Điều 20 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định “Định mức dự toán cho các công tác xây dựng đặc thù của chuyên ngành, của địa phương là định mức cho các công tác chưa được quy định trong hệ thống định mức xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành và chỉ xuất hiện trong các công trình xây dựng thuộc chuyên ngành quản lý hoặc tại địa phương”.

Đồng thời, phương pháp rà soát, cập nhật định mức thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục III, Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Căn cứ quy định hướng dẫn tại các văn bản nêu trên, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang tổ chức rà soát, xác định định mức dự toán đặc thù theo quy định. Đồng thời, báo cáo UBND tỉnh kết quả xây dựng định mức đặc thù và gửi về Bộ Xây dựng cho ý kiến trước khi ban hành theo quy định tại khoản 7 Điều 20 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Theo Bộ Xây dựng, trường hợp tổ chức xây dựng định mức dự toán đặc thù của địa phương như nêu tại Văn bản số 2220/SXD-QLXD, cần lưu ý rà soát, bổ sung thuyết minh phạm vi bốc dỡ; thành phần tổ hợp máy (nếu có, như phục vụ công tác san gạt tại bãi tập kết…) đảm bảo phù hợp với đặc điểm, điều kiện bốc dỡ trên địa bàn.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích