Định hướng ứng dụng khoa học công nghệ bảo đảm an ninh nguồn nước

Định hướng ứng dụng khoa học công nghệ bảo đảm an ninh nguồn nước

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã phát động các nhiệm vụ và giải pháp, trong đó có việc ứng dụng KH&CN và chuyển đổi số để đảm bảo an ninh nguồn nước.

Ngày 8/12/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Phân hiệu trường Đại học Thuỷ lợi tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công Hội thảo mang tên “Định hướng phát triển và ứng dụng KH&CN bảo đảm an ninh nguồn nước giai đoạn 2021-2030”.

Hội thảo là sự kiện quan trọng, có sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Hồng Thái với các thông tin và đánh giá về tình hình an ninh nguồn nước, đặt ra nhiệm vụ và giải pháp quan trọng cho cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Hội thảo
Hội thảo Định hướng phát triển và ứng dụng KH&CN bảo đảm an ninh nguồn nước giai đoạn 2021-2030.

Theo ông Trần Hồng Thái, an ninh nguồn nước không chỉ là vấn đề của một quốc gia mà còn là thách thức toàn cầu. Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước không chỉ là trách nhiệm của chính phủ mà còn là trách nhiệm của toàn bộ xã hội. Ông nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc đảm bảo an ninh nguồn nước trong quá trình phát triển đất nước, đặc biệt là trong bối cảnh thách thức biến đổi khí hậu.

Năm 2022, tại Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị đã đề cập đến mục tiêu bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, với tầm nhìn đến năm 2045. Bộ KH&CN đã phát động các nhiệm vụ và giải pháp, trong đó có việc ứng dụng KH&CN và chuyển đổi số để đảm bảo an ninh nguồn nước.

Cuối tháng 11/2023, Quốc hội đã thông qua Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), đóng góp vào việc nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về tài nguyên nước và bảo đảm an ninh tài nguyên nước quốc gia.

Đồng bộ với những chính sách và kế hoạch trên, Bộ KH&CN đã phê duyệt Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030, tập trung vào “Nghiên cứu KH&CN phục vụ bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước”. Đại diện Bộ KH&CN cam kết hỗ trợ và đồng hành với các nhà khoa học để phát triển bền vững lĩnh vực an ninh nguồn nước và an toàn đập hồ chứa nước.

“Chúng ta cố gắng xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh về an ninh nguồn nước. Bộ KH&CN sẽ luôn hỗ trợ, đồng hành cùng các nhà khoa học đưa lĩnh vực an ninh nguồn nước và an toàn đập hồ chứa nước phát triển bền vững”, Thứ trưởng Trần Hồng Thái nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Hữu Huế, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Thuỷ lợi khẳng định với truyền thống hơn 60 năm xây dựng và phát triển, nhà Trường đã và đang đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện nghiên cứu khoa học chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh nguồn nước và sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Hội thảo cũng đánh giá cao vai trò của các nhà khoa học và các đề xuất về các giải pháp đảm bảo an ninh tài nguyên nước quốc gia. Những ý kiến đóng góp từ cộng đồng nghiên cứu, doanh nghiệp và chính trị sẽ là động lực quan trọng cho việc phát triển bền vững trong lĩnh vực này.

Hội thảo đã thúc đẩy sự tương tác và hợp tác giữa các bên liên quan để đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước trong bối cảnh thách thức của thời đại. Chương trình nghiên cứu quốc gia KC.14/21-30 được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực vào việc giải quyết những thách thức ngày càng lớn về an ninh nguồn nước của đất nước chúng ta.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích