Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2045

(Xây dựng) – Tại Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp chuyên đề) vừa được tổ chức ngày 9/6, HĐND thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái nguyên đã thông qua nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung đến năm 2045.

Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2045
Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Thái Nguyên khóa XIX.

Với phương châm chủ động, linh hoạt, đồng hành để khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố trong năm 2023 và định hướng cho giai đoạn tiếp theo, Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XIX được tổ chức.

Với sự thống nhất cao, các đại biểu HĐND thành phố đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2045.

Theo đó, phạm vi lập điều chỉnh quy hoạch là toàn bộ ranh giới hành chính của thành phố Thái Nguyên, gồm 21 phường và 11 xã. Quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 222,12km2. Thời gian quy hoạch: Giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030, giai đoạn dài hạn đến năm 2045.

Mục tiêu của việc điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên nhằm cụ thể hóa các định hướng phát triển kinh tế – xã hội, phát triển đô thị và dân cư nông thôn theo Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; phát triển thành phố Thái Nguyên với những vị thế và xu hướng phát triển mới, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa, khai thác có hiệu quả những tiềm năng phát triển của thành phố…

Trước đó, ngày 14/3, tại Quyết định số 222/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu được hướng tới là đến năm 2025, tỉnh Thái Nguyên là một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và vùng Thủ đô Hà Nội. Đến năm 2030, tỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm sản xuất điện, điện tử, cơ khí chế tạo trình độ cao; trung tâm giáo dục, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất; trung tâm y tế, chăm sóc sức khỏe; trung tâm du lịch; trung tâm chuyển đổi số của khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ; xây dựng thành phố Thái Nguyên trở thành một trong những cực tăng trưởng hạt nhân quan trọng trong phát triển kinh tế của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và vùng Thủ đô Hà Nội.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More