Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn cho các Bộ, địa phương

(Xây dựng) – Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 1738/QĐ-TTg giao kế hoạch vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 – 2025; giao dự toán, kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2023 cho các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn cho các Bộ, địa phương
Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn cho các Bộ, địa phương.

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao 273 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội cho UBND tỉnh Ninh Thuận để thực hiện Dự án đầu tư hạ tầng ổn định đời sống nhân dân của xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam và xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Giao bổ sung 1.229,959 tỷ đồng Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 – 2025 từ nguồn dự phòng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số 93/2023/QH15 của Quốc hội cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Giao thông vận tải.

Giao bổ sung 966,749 tỷ đồng từ dự phòng chung nguồn ngân sách Trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho UBND tỉnh Đồng Nai để thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Bên cạnh đó, điều chỉnh giảm 4.448,843 tỷ đồng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của các dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 để điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 – 2025 cho Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi- Bến Nhất, Gò Quao – Vĩnh Thuận và Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu – Ngã ba Trung Sơn.

Điều chỉnh giảm 33,031 tỷ đồng Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh Hòa Bình để điều chỉnh tăng tương ứng Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 – 2025 cho Văn phòng Chủ tịch nước và Văn phòng Quốc hội.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng cũng giao 3.307,447 tỷ đồng dự toán và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2023 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để thực hiện các dự án đã đủ thủ tục đầu tư thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao về quản lý Nhà nước đối với đầu tư công chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, bảo đảm đúng quy định của pháp luật; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích