ĐH Tài nguyên và Môi trường HN: Nhiều năm nguồn thu từ NCKH đều bằng “0”

ĐH Tài nguyên và Môi trường HN: Nhiều năm nguồn thu từ NCKH đều bằng “0”

Trong năm học 2020 – 2021 có nhiều dự án nghiên cứu khoa học của Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội “Bộ dừng, không cấp kinh phí”.

Tìm hiểu của phóng viên trong báo cáo ba công khai các năm gần đây của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có thể thấy, trong năm học 2017 – 2018 trường này thực hiện tổng cộng 49 dự án nghiên cứu khoa học, với mức dao động về kinh phí thực hiện từ 130 triệu đồng đến 2,5 tỷ đồng. Trong đó, có 20 dự án có mức kinh phí thực hiện trên 2 tỷ và 9 dự án khác có mức kinh phí thực hiện từ 1 đến 2 tỷ đồng.

Trong đó, tại mục tổng thu năm 2017, số liệu về nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, danh sách để kết quả bằng “0”.

Báo cáo tài chính năm học này cho thấy mục nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ để mức bằng "0". Ảnh chụp màn hình ảnh 1
Báo cáo tài chính năm học này cho thấy mục nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ để mức bằng “0”. Ảnh chụp màn hình
Tương tự trong năm học 2021 - 2022 cả nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của năm học trước và dự kiến trong năm học này cũng để mức bằng "0". Ảnh chụp màn hình ảnh 2
Tương tự trong năm học 2021 – 2022 cả nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của năm học trước và dự kiến trong năm học này cũng để mức bằng “0”. Ảnh chụp màn hình

Tiếp đó trong năm học 2018 – 2019, phóng viên khảo sát và ghi nhận trường đại học này thực hiện 31 dự án nghiên cứu khoa học. Mức kinh phí thực hiện cũng đã tăng lên, dao động từ 180 triệu đồng đến 7 tỷ đồng.

Trong đó có 18 dự án với mức kinh phí thực hiện trên 2 tỷ đồng và 4 dự án với mức kinh phí thực hiện từ 1 đến 2 tỷ đồng.

Trong năm học này, ngoài một dự án có mức kinh phí thực hiện là 847.975 USD có tên “Dự án OKP “Khí hậu Việt Nam – Hợp tác cùng nhau giáo dục nhằm đạt được sự thay đổi bền vững tại các vùng đồng bằng của Việt Nam” thì có một dự án với mức kinh phí vượt trội lên tới 7,1 tỷ đồng có tên là: “Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước “nghiên cứu, xây dựng mô hình khai thác, bảo vệ và phát triển bền vững hệ sinh thái vùng triều từ Vũng Tàu đến Kiên Giang”. Dự án nói trên do Phó Giáo sư Lê Xuân Tuấn thực hiện trong thời gian từ 2018 đến 2020.

Tiếp tục tìm hiểu trong năm học 2019 – 2020 cho thấy trong năm học này Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thực hiện tổng cộng 39 dự án nghiên cứu khoa học. Trong đó, 2 dự án có kinh phí thực hiện là 847.975 USD và 7,1 tỷ đồng có mặt từ năm học trước đó.

Ngoài ra, trong năm này Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thực hiện 19 dự án khác có mức kinh phí hơn 2 tỷ đồng và có 13 dự án với mức kinh phí thực hiện từ 1 đến 2 tỷ đồng.

Số liệu báo cáo về tài chính của năm học này giống như năm học trước đó với mức tổng thu năm 2018 là 137,1 tỷ đồng. Trong đó nguồn thu từ hoạt động dịch vụ khoa học công nghệ (đề tài cấp Nhà nước, cấp tỉnh, Quỹ không thuộc Bộ) là 3,1 tỷ đồng.

Có năm trong báo cáo công khai là của năm sau nhưng thông tin về số liệu lại là của năm trước đó. Ảnh chụp màn hình ảnh 3
Có năm trong báo cáo công khai là của năm sau nhưng thông tin về số liệu lại là của năm trước đó. Ảnh chụp màn hình

Còn trong năm học 2020 – 2021, từ báo cáo công khai về các dự án nghiên cứu khoa học cho thấy, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thực hiện tổng cộng 27 dự án. Trong đó có 18 dự với mức kinh phí trên 2 tỷ đồng và có 4 dự án với mức kinh phí thực hiện từ 1 đến 2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cũng theo báo cáo công khai của năm học này thì có đến 9 dự án được ghi chú là “Bộ dừng, không cấp kinh phí”. Trong đó, dự án có mức kinh phí thực hiện cao nhất là 2,5 tỷ đồng.

Cụ thể, có dự án với kinh phí 847.975 USD có tên là “Dự án OKP “Khí hậu Việt Nam – Hợp tác cùng nhau giáo dục nhằm đạt được sự thay đổi bền vững tại các vùng đồng bằng Việt Nam” từng xuất hiện trong báo cáo của năm học 2018 – 2019 thì đến năm học 2020 – 2021 vẫn còn thực hiện.

Theo báo cáo công khai tài chính năm học 2020 – 2021, cơ sở này không có số liệu về nguồn thu từ các dự án nghiên cứu khoa học của năm học trước đó. Trong năm học này, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chỉ đưa ra số liệu dự kiến nguồn thu từ hoạt động dịch vụ khoa học công nghệ (đề tài cấp Nhà nước, cấp tỉnh, Quỹ không thuộc Bộ) với mức 4,8 tỷ đồng.

Trong năm học 2020 - 2021 có nhiều dự án nghiên cứu khoa học của Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội "Bộ dừng, không cấp kinh phí". Ảnh chụp màn hình ảnh 4
Trong năm học 2020 – 2021 có nhiều dự án nghiên cứu khoa học của Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội “Bộ dừng, không cấp kinh phí”. Ảnh chụp màn hình

Tìm hiểu tiếp trong báo cáo công khai trong năm học 2021 – 2022, trường đại học này thực hiện tổng cộng 30 dự án. Trong đó, có 18 dự án với mức kinh phí thực hiện trên 2 tỷ đồng. Ngoài ra, có 8 dự án khác với mức kinh phí thực hiện trong khoảng từ 1 đến 2 tỷ đồng.

Trong năm học này cũng ghi nhận dự án có mức kinh phí thực hiện nổi trội lên tới 7,2 tỷ đồng có tên “Nghiên cứu giải pháp khôi phục các công trình khai thác dưới nước dưới đất bị nhiễm mặn phục phụ cấp nước sinh hoạt cho vùng khan hiếm nước ở đồng bằng Nam bộ”. Dự án nói trên do Phó Giáo sư Phạm Quý Nhân chủ trì.

Trong báo cáo công khai tài chính, mức thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của năm trước đó và dự kiến thu trong năm học này nhà trường đều để mức bằng “0”.

Ngoài ra, khi tìm hiểu về báo cáo tài chính công khai của năm học này, trong số liệu thống kê không có con số mức thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học của năm trước đó mà chỉ nêu mức thu dự kiến của năm 2022 là 4,0 tỷ đồng.

Phóng viên truy cập trong ngày 15/10, dữ liệu ba công khai từ năm học 2019 - 2020 đến nay đã "biến mất". Ảnh chụp màn hình ảnh 5
Phóng viên truy cập trong ngày 15/10, dữ liệu ba công khai từ năm học 2019 – 2020 đến nay đã “biến mất”. Ảnh chụp màn hình

Để làm rõ các nội dung liên quan đến việc thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học và nguồn thu hằng năm từ hoạt động này, trong ngày 12/10 phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với Phó Giáo sư Hoàng Anh Huy – Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, tuy nhiên vị này từ chối trả lời qua điện thoại và yêu cầu phóng viên đến trường để làm việc trực tiếp.

Ngày hôm sau (13/10), phóng viên có mặt tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường để làm việc, đại diện Phòng Tổ chức hành chính cho biết, Hiệu trưởng nhà trường đang đi họp và tiếp nhận giấy giới thiệu. Tuy nhiên, đến nay, phóng viên vẫn chưa nhận được phản hồi nào của nhà trường về các nội dung nói trên.

Đáng chú ý, trong ngày 15/10 khi phóng viên vào khảo sát thêm thông tin từ báo cáo ba công khai của các năm học mà Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội từng có dữ liệu trước đó là: 2017 – 2018; 2018 – 2019; 2019 – 2020; 2020 – 2021; 2021 – 2022 thì hiện các dữ liệu của các năm học 2019 – 2020; 2020 – 2021; 2021 – 2022 khi truy cập vào website của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường đều hiển thị “không tìm thấy tin tức”.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích