Đề xuất tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận đô thị văn minh

(Xây dựng) – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đô thị văn minh.

de xuat tieu chi trinh tu thu tuc cong nhan do thi van minh
Ảnh minh họa.

Dự thảo quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận phường thuộc quận, thị trấn thuộc huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (phường, thị trấn); quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh).

Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định công nhận đối với phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đối với quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh.

Dự thảo nêu rõ tiêu chí đánh giá và điều kiện xét công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh. Cụ thể, 10 tiêu chí đánh giá gồm: Quy hoạch, quản lý đô thị, dịch vụ đô thị thiết yếu; giao thông đô thị; môi trường đô thị; an toàn thực phẩm đô thị; thông tin, truyền thông đô thị; việc làm, thu nhập bình quân, hộ nghèo đô thị; văn hóa, thể thao đô thị; y tế, giáo dục đô thị; an ninh, trật tự đô thị; hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị.

Để được xét công nhận đạt chuẩn văn minh, phường, thị trấn phải đạt 10 tiêu chí nói trên (theo bảng đánh giá quy định) và có từ 90% trở lên người dân hài lòng và đồng ý đề nghị công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

Đối với quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh, dự thảo đề xuất 9 tiêu chí đánh giá gồm: Quy hoạch đô thị; giao thông đô thị; y tế, văn hóa, giáo dục; thông tin, truyền thông đô thị; kinh tế; môi trường; thu nhập, hộ nghèo; an ninh, trật tự đô thị; hệ thống chính trị và hành chính công.

Dự thảo cũng nêu rõ điều kiện xét, công nhận quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh gồm: Đạt các tiêu chí kể trên (theo bảng đánh giá quy định); có 100% phường, thị trấn trực thuộc được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh và có 100% xã trực thuộc được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích