Đề xuất hỗ trợ kinh phí nghiên cứu cho giảng viên học tiến sĩ ở nước ngoài

Đề xuất hỗ trợ kinh phí nghiên cứu cho giảng viên học tiến sĩ ở nước ngoài

Yên Hoà –  Thứ năm, 25/11/2021 10:02 (GMT+7)

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2030.

Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 89/QĐ-TTg 18/1/2019 (gọi tắt là Đề án 89) bắt đầu được triển khai từ năm 2021.

Đề án 89 đặt mục tiêu đào tạo trình độ tiến sĩ cho khoảng 10% giảng viên đại học, trong đó 7% được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, 3% đào tạo trong nước. Cụ thể đề án 89:

Theo dự thảo của Bộ Tài chính, Ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ cấp cho người học trong thời hạn theo quyết định phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); tối đa không quá 4 năm (48 tháng) đối với người học tiến sĩ và không quá 2 năm (24 tháng) đối với người học thạc sĩ. Trong thời gian tạm dừng học tập, nghiên cứu, người học không được nhận kinh phí hỗ trợ của Đề án. Các khoản hỗ trợ bao gồm: Học phí, sinh hoạt phí, vé máy bay, bảo hiểm y tế bắt buộc (với ứng viên làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài); học phí, hỗ trợ tham dự hội nghị, hội thảo, hỗ trợ công bố quốc tế… (với giảng viên làm nghiên cứu sinh toàn thời gian trong nước)…

Theo dự kiến của Bộ Tài chính, học phí và các khoản có liên quan đến học phí được thanh toán theo hợp đồng giữa Bộ GDĐT với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài hoặc theo mức do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài thông báo trong giấy báo tiếp nhận học viên tối đa không quá 25.000 USD/người/năm học (hoặc tương đương với đồng tiền của nước sở tại cho một năm học). Trong trường hợp mức học phí cao hơn mức 25.000 USD/năm thì mức chênh lệch học phí cao hơn do người học tự chi trả. Chi phí làm hộ chiếu, visa được thanh toán theo mức quy định của Nhà nước và hóa đơn lệ phí visa thực tế.

Theo dự thảo, giảng viên đi học cũng được thanh toán bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định của nước sở tại, tối đa 1.000 USD một năm. Đối với những nước có mức mua bảo hiểm y tế bắt buộc cao hơn, Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định cụ thể trên cơ sở lấy ý kiến thỏa thuận của Bộ Tài chính. Nếu có nguyện vọng mua bảo hiểm y tế ở mức cao hơn, người học phải tự bù phần chênh lệch.

Để được đi học theo đề án này, giảng viên cơ hữu, giảng viên nguồn của các trường phải tham gia tuyển chọn. Người tham gia không quá 40 tuổi, đã đáp ứng điều kiện tuyển sinh của chương trình đào tạo, được các trường nước ngoài tiếp nhận học chính thức; hoặc giảng viên nguồn, cơ hữu đang theo học chương tình tiến sĩ còn thời gian học tập, nghiên cứu từ 18 tháng trở lên.

Người tham gia cũng cần đảm bảo chưa nhận học bổng toàn phần từ ngân sách nhà nước hoặc các nguồn kinh phí khác.

Được tuyển chọn và theo học diện Đề án 89, giảng viên có trách nhiệm hoàn thành chương trình và được cấp bằng đúng hạn. Trong thời gian học tập, nghiên cứu hoặc chậm nhất trong 12 tháng sau khi tốt nghiệp, người học tiến sĩ phải công bố được kết quả nghiên cứu liên quan trực tiếp tới đề tài luận án trên các ấn phẩm thuộc danh mục Web of Science hoặc Scopus.

Giảng viên học xong cũng phải trở về cơ sở cử đi học ngay khi tốt nghiệp để làm việc. Trường hợp không thực hiện đầy đủ những trách nhiệm trên theo quy định sẽ phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ đã nhận từ đề án. Ngoài bậc tiến sĩ, giảng viên cơ hữu giảng dạy những ngành thuộc lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao được tham gia tuyển chọn để nhận kinh phí hỗ trợ của đề án khi đi học thạc sĩ.

Đối với nội dung hỗ trợ với phương thức đào tạo tiến sĩ tập trung toàn thời gian ở trong nước, dự thảo nêu rõ học phí nộp cho các cơ sở đào tạo sẽ thực hiện thanh toán theo mức quy định của cơ sở đào tạo, tối đa không vượt quá khung học phí quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Cụ thể Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030:

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích