Đề xuất cải tạo, nâng cấp 3 tuyến quốc lộ kết nối với Bắc Lào và Trung Quốc

Đề xuất cải tạo, nâng cấp 3 tuyến quốc lộ kết nối với Bắc Lào và Trung Quốc

Ba tuyến Quốc lộ nằm ở khu vực miền núi phía Bắc kết nối với Trung Quốc được đề xuất cải tạo, nâng cấp với tổng vốn lên tới 350 triệu USD.

Ban quản lý dự án 4 vừa có văn bản đề xuất Cục Đường bộ Việt Nam về nâng cấp, cải tạo nhiều tuyến quốc lộ kết nối với Bắc Lào và Trung Quốc, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB).

Các tuyến quốc lộ được đề xuất cải tạo, nâng cấp gồm Quốc lộ 279, Quốc lộ 4H và Quốc lộ 217 với tổng chiều dài 186km. Dự án được thực hiện trong 5 năm sau khi Hiệp định tài trợ có hiệu lực (dự kiến từ năm 2025 – 2029).

Tổng vốn đầu tư cần có để thực hiện khoảng 8.317 tỷ đồng, tương đương khoảng 350 triệu USD. Trong đó, vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) khoảng hơn 6.600 tỷ đồng (tương đương khoảng 278,29 triệu USD).

Ban Quản lý dự án 4 cho rằng, việc đầu tư dự án góp phần nâng cao năng lực thông hành, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, rút ngắn khoảng cách giữa các cửa khẩu với các cảng biển, giảm thời gian chạy xe qua đó giảm được chi phí vận tải, giảm ô nhiễm môi trường, giảm thiểu tai nạn giao thông, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vùng dự án; tăng cường kết nối hành lang Đông – Tây, góp phần thúc đẩy giao thương với vùng Bắc Lào và Trung Quốc.

tm-img-alt
Ảnh minh họa/Nguồn: Internet.

Theo đề xuất của Ban Quản lý dự án 4, QL279 đoạn Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang, tỉnh Điện Biên có tổng chiều dài tuyến đầu tư hơn 38km sẽ được đầu tư cải tạo, nâng cấp đảm bảo quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp III đồng bằng, 2 làn xe. Kết cấu mặt đường cũ sẽ được tăng cường và xây dựng mặt đường đoạn mở rộng/tuyến tránh đảm bảo đáp ứng cường độ khai thác theo tiêu chuẩn thiết kế hiện hành.

Trong khi đó, QL4H (đoạn Km 0+00 – Km 47+00; đoạn Km 147+200 – Km 165+500 và nhánh ra cửa khẩu A Pa Chải), tỉnh Điện Biên có chiều dài đầu tư hơn 94km dự kiến được đầu tư cải tạo, nâng cấp đảm bảo quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp IV miền núi, 2 làn xe.

Còn lại, tuyến QL217 đoạn từ QL1 đến đường Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hoá có tổng chiều dài tuyến đầu tư khoảng 52,6km sẽ được đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đảm bảo quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp III đồng bằng, 2 làn xe, bề rộng nền đường là 12m, bề rộng mặt đường 11m. Trong đó đoạn Km 8+400 – Km 13+255 xây dựng quy mô nền đường 17m và mặt đường 15m để đồng bộ với quy mô tuyến đường trung tâm khu đô thị Bồng đang được đầu tư xây dựng.

Theo Ban Quản lý dự án 4, dự án cải tạo, nâng cấp QL279, QL4H và QL217 được thực hiện trong 5 năm bằng vốn vay của WB và sẽ thực hiện ngay sau khi Hiệp định tài trợ có hiệu lực (dự kiến từ năm 2025 – 2029).

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích