Đẩy nhanh việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050

Đẩy nhanh việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050

Tường Minh –  Thứ tư, 14/09/2022 10:49 (GMT+7)

UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội và các đơn vị liên quan nghiên cứu, trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch Thủ đô, hoàn thành trong tháng 9/ 2022.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn internet

Mới đây, UBND Thành phố Hà Nội đã vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã về việc triển khai thực hiện một số nghị quyết và văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác quy hoạch.

Theo đó, UBND Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ban, ngành thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu nội dung Nghị quyết số 108/NQ-CP và văn bản số 760/TTg-CN, có trách nhiệm triển khai hoàn thiện kế hoạch của đơn vị, theo dõi, bám sát tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch ngành, lĩnh vực của Trung ương và thành phố để phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội trong công tác lập Quy hoạch Thủ đô.

Giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội và các đơn vị liên quan nghiên cứu, thực hiện Nghị quyết số 108/NQ-CP, tổng hợp, rà soát, tham mưu báo cáo UBND thành phố những nội dung liên quan thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch, đặc biệt lưu ý tiến độ lập, trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch Thủ đô, hoàn thành trong tháng 9/2022.

Giao cho Sở Quy hoạch – Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và các đơn vị liên quan nghiên cứu, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ trình thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố những nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, nghiêm túc khắc phục những tồn tại trong công tác quy hoạch; tập trung, nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và quản lý quy hoạch trên địa bàn thành phố; tham mưu UBND thành phố đề xuất với các bộ, ngành Trung ương tiếp tục hoàn chỉnh các quy định còn chồng chéo, hạn chế trong công tác quy hoạch, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND thành phố trong tháng 9/2022./.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More