Đẩy nhanh tiến độ thẩm định các phân khu trong công tác sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa

(Xây dựng) – Sở Xây dựng và các Sở, ngành liên quan chủ động phối hợp với địa phương đẩy nhanh tiến độ thẩm định các phân khu cũng như phần việc trong công tác nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa.

Đẩy nhanh tiến độ thẩm định các phân khu trong công tác sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa
Trụ sở UBND huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Được biết, tỉnh Thanh Hóa có địa bàn rộng, dân số đông, chia khắp trên cả miền biển, đồng bằng và miền núi. Địa phương này đã có kế hoạch, phương án được thực hiện nghiêm túc, rõ về số lượng đơn vị phải sắp xếp, sáp nhập giảm 76 xã, giảm 1.584 thôn, tổ dân phố.

Theo báo cáo, trong giai đoạn 2019-2021, tỉnh Thanh Hóa đã tích cực, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả và là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước trong việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.

Theo đó, toàn tỉnh đã thực hiện sắp xếp 143 đơn vị hành chính cấp xã thành 67 đơn vị, giảm 76 đơn vị (12%); đồng thời, tỉnh cũng đã thực hiện nhập 3.112 thôn, tổ dân phố thành 1.528 thôn, tổ dân phố, giảm 1.584 thôn, tổ dân phố (26%); qua đó giảm số lượng đơn vị hành chính cấp xã từ 635 đơn vị còn 559 đơn vị; số lượng thôn, tổ dân phố từ 5.971 thôn, tổ dân phố còn 4.387 thôn, tổ dân phố.

Đến nay, các xã, phường, thị trấn mới hình thành sau khi sắp xếp đều đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; kinh tế phát triển, văn hóa – xã hội được nâng cao; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; chất lượng đô thị từng bước được nâng lên; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; không có đơn thư, khiếu nại, kiến nghị liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023-2025 lần này sẽ tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp quy định của cấp trên.

Phù hợp với điều kiện thực tế, tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị và chính quyền các cấp; tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và dư luận xã hội trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Cụ thể, sẽ nhập nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa. Về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sẽ sắp xếp, giải thể 23 xã, phường, thị trấn để thành lập 11 xã, phường, thị trấn mới, giảm 12 xã, phường.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn – Trưởng Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cho biết, các đơn vị đang chuẩn bị, xây dựng phương án tổng thể và lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023-2025.

Sở Nội vụ khi lập xong, cần rà soát lại nội dung bản dự thảo phương án, kế hoạch. Trong đó có chỉ dẫn cụ thể các nguồn thông tin dữ liệu; đặc biệt là rà soát lại các số liệu của phương án sáp nhập.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích