Đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

Đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

Trong thời gian qua hoạt động chuyển đổi số tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã và đang được lãnh đạo Tổng Công ty quan tâm đẩy mạnh.

Đó là việc ứng dụng công nghệ thông tin trên nhiều lĩnh vực để quản lý hệ thống cấp nước, tối ưu hoá quy trình kinh doanh, cải thiện dịch vụ khách hàng, nâng cao hiệu suất hoạt động cũng như tổ chức và tham gia nhiều sự kiện, hoạt động hợp tác, đào tạo trong và ngoài nước trong công tác chuyển đổi số.

tm-img-alt
Chương trình giao lưu gặp gỡ giữa Thường trực Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc với cán bộ đoàn thể chủ chốt, gương tiêu biểu với chủ đề “Đoàn thể Sawaco xung kích, sáng tạo trong tham gia chuyển đổi số ngành cấp nước Thành phố” là một trong những hoạt động phối hợp giữa tổ chức Công đoàn – Đoành Thanh niên Tổng Công ty được triển khai sớm nhất trong năm 2023.

Trong thời đại công nghệ số ngày nay, công tác chuyển đổi số không chỉ là một yếu tố đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế và cạnh tranh của các tổ chức, mà còn góp phần tích cực vào sự phát triển và thịnh vượng của xã hội. Nắm bắt xu thế chung, Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra một trong ba chương trình mục tiêu của nhiệm kỳ là “Đảm bảo an toàn, an ninh cấp nước, hiện đại hóa công nghệ, hướng tới xây dựng hệ thống cấp nước thông minh”.

Thực hiện mục tiêu trên, trong thời gian qua hoạt động chuyển đổi số tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã và đang được lãnh đạo Tổng Công ty quan tâm đẩy mạnh, bao gồm việc ứng dụng công nghệ thông tin trên nhiều lĩnh vực để quản lý hệ thống cấp nước, tối ưu hoá quy trình kinh doanh, cải thiện dịch vụ khách hàng, nâng cao hiệu suất hoạt động cũng như tổ chức và tham gia nhiều sự kiện, hoạt động hợp tác, đào tạo trong và ngoài nước trong công tác chuyển đổi số.

Xác định vai trò của tổ chức đoàn thể luôn gắn liền với mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Tổng Công ty, trong các năm qua cũng như trong năm 2023, tổ chức Công đoàn – Đoàn Thanh niên Tổng Công ty thường xuyên ký kết liên tịch chương trình phối hợp hoạt động giữa 2 đoàn thể hàng năm, trong đó có nhiều nội dung gắn liền với hoạt động chuyển đổi số, góp phần đưa những tiện ích từ hoạt động chuyển đổi số trong ngành nước TP.HCM đến gần hơn với khách hàng và nâng cao hiệu quả thực hiện công tác chuyển đổi số trong nội bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.

Đặc biệt, chương trình phối hợp giữa tổ chức Công Đoàn – Đoàn Thanh niên Tổng Công ty trong năm 2023 chú trọng đến việc tổ chức các hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào chuyển đổi số tại đơn vị, tạo động lực cho CB-CNV, người lao động hoàn thành nhiệm vụ chính trị, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh thông qua hoạt động đoàn thể, thể hiện qua các nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động nhằm tuyên truyền, vận động CB-CNV, người lao động duy trì hoạt động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

Diễn ra vào ngày 21/3/2023, Chương trình giao lưu gặp gỡ giữa Thường trực Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc với cán bộ đoàn thể chủ chốt, gương tiêu biểu với chủ đề “Đoàn thể Sawaco xung kích, sáng tạo trong tham gia chuyển đổi số ngành cấp nước Thành phố” là một trong những hoạt động phối hợp giữa tổ chức Công đoàn – Đoành Thanh niên Tổng Công ty được triển khai sớm nhất trong năm 2023.

Chương trình thu hút được quan tâm của đông đảo đoàn viên, CB-CNV, gương tiêu biểu, cán bộ đoàn thể tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn tham gia. Từ gần 800 ý kiến đóng góp và tham gia khảo sát trước khi diễn ra chương trình về vai trò của đoàn thể trong tham gia chuyển đổi số, Ban Tổ chức đã tổng hợp, đút kết thành những chủ đề gợi ý thảo luận trong quá trình giao lưu, trong đó những nội dung được đề cập nhiều nhất là những hạn chế, khó khăn, thách thức trong quá trình chuyển đổi số tại Tổng Công ty cũng như từng đơn vị.

Từ những kết quả tham gia thảo luận, góp ý cũng như những nội dung chỉ đạo từ lãnh đạo Tổng Công ty, tổ chức Công đoàn – Đoàn Thanh niên Tổng Công ty đã ban hành Thông báo kết quả chương trình giao lưu, qua đó tổng hợp những nội dung đã trao đổi, thảo luận tại Hội nghị, đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong ngành cấp nước Thành phố, đặc biệt là vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên các cấp trong thực hiện những phần việc có liên quan. Chương trình trên được duy trì tổ chức hàng năm kể từ năm 2021, qua đó nội dung chủ đề được thay đổi phù hợp với điều kiện thực tế, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của Tổng Công ty.

“Tuần lễ Khoa học công nghệ và sáng tạo năm 2023” là chương trình phối hợp tiếp theo giữa tổ chức Công đoàn – Đoàn Thanh niên Tổng Công ty trong năm 2023. Là một hoạt động được duy trì tổ chức hàng năm, Chương trình được đánh giá là một trong những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của người lao động về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong đẩy mạnh hiệu quả hoạt động ngành cấp nước phù hợp với xu hướng phát triển mới. Từ hoạt động này, nhiều sáng kiến, giải pháp được hình thành, vận dụng vào thực tế công tác quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh tại Tổng Công ty và các đơn vị.

tm-img-alt
Tuần lễ Khoa học công nghệ và sáng tạo năm 2023

“Tuần lễ Khoa học công nghệ và sáng tạo năm 2023” có sự đổi mới với nhiều hoạt động đa dạng như triển lãm 14 gian hàng thuộc nhiều lĩnh vực liên quan đến ứng dụng tiện ích công nghệ thông tin, giải pháp kỹ thuật trong quản lý và nâng cao hiệu quả dịch vụ chăm sóc khách hàng; tổ chức các hội thảo về chủ đề ứng dụng Chat GPT trong dịch vụ khách hàng, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành cấp nước, báo cáo các giải pháp, sáng kiến hiệu quả trong quản lý hệ thống cấp nước; chương trình Sawaco Talk được phát sóng trực tuyến, livestream trên nền tảng Youtube Sawaco.

Đặc biệt, “Tuần lễ Khoa học công nghệ và sáng tạo năm 2023” có sự tham gia của các đơn vị bạn với nhiều sản phẩm, giải pháp liên quan đến công tác chuyển đổi số đến từ Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội (Viettel), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, Tổng Công ty Điện lực TP.HCM và Trường Đại học Thủy lợi (phân hiệu miền Nam).

tm-img-alt
Hoạt động của Tuần lễ đã thu hút hàng nghìn lượt CB-CNV, người lao động Tổng Công ty và các đơn vị bạn tham quan triển lãm và tham gia các sự kiện, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất trong ngành cấp nước thành phố, đồng thời tạo chuyển biến tích cực hơn nữa để có thêm nhiều mô hình hay, giải pháp tốt thúc đẩy sự phát triển bền vững trong ngành cấp nước.

Một trong những chương trình trọng tâm tiếp theo được tổ chức Công đoàn – Đoàn Thanh niên Tổng Công ty phối hợp triển khai là Chương trình “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Được triển khai từ đầu năm 2022 đến tháng 5/2023, Chương trình nhằm tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động phát huy tinh thần thi đua yêu nước, nỗ lực vượt khó, đổi mới sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Dưới sự phát động của tổ chức Công đoàn – Đoàn Thanh niên Tổng Công ty, các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên cơ sở trực thuộc đã đăng ký trực tuyến lên hệ thống của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 628/445 sáng kiến, đạt 141,12% so với chỉ tiêu được Liên đoàn Lao động TP.HCM phân bổ từ đầu Chương trình và đạt 118,93% chỉ tiêu tăng thêm so với chỉ tiêu phân bổ của Liên đoàn Lao động TP.HCM. Qua đó có 03 tập thể và 05 cá nhân được Liên đoàn Lao động TP.HCM tặng Bằng khen.

Kết quả nêu trên một phần có được từ việc duy trì các sân chơi tạo nguồn như “Tuần lễ khoa học công nghệ và sáng tạo” tại Tổng Công ty hàng năm cũng như việc vận động, phát động phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tại Tổng Công ty. Trong đó, nhiều giải pháp, sáng kiến đăng ký lên hệ thống có được từ những hoạt động liên quan đến quá trình thực hiện chuyển đổi số do Tổng Công ty và các đơn vị trực thuộc triển khai.

Thứ hai, sử dụng nền tảng mạng xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động đoàn thể, đặc biệt góp phần quảng bá, giới thiệu rộng rãi hình ảnh Tổng Công ty thông qua kênh Youtube Sawaco.

Trong năm 2023, sự kiện ra mắt kênh Youtube Sawaco là một bước tiến mới của Tổng Công ty trong việc cập nhật, cung cấp thông tin chính thống, chính xác, kịp thời đến với khách hàng và CB-CNV, người lao động của Tổng Công ty, rất cần được quảng bá nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trong và ngoài Tổng Công ty về các hoạt động chung của Tổng Công ty cũng như của ngành cấp nước TP.HCM.

Diễn ra cùng thời điểm với “Tuần lễ Khoa học công nghệ và sáng tạo năm 2023”, để đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và hoạt động chuyển đổi số trong năm 2023, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty phối hợp tổ chức Chương trình Sawaco Talk, livestream trên nền tảng Youtube Sawaco. Chương trình nhằm giới thiệu các sự kiện nổi bật, các giải pháp, sáng kiến tham gia triển lãm trong Tuần lễ khoa học công nghệ và sáng tạo cũng như giao lưu, thi hỏi đáp trắc nghiệm với các nội dung về lịch sử hình thành và phát triển ngành cấp nước, các sự kiện nổi bật của Tổng Công ty trong thời gian qua.

Chương trình đã thu về hơn 200 lượt like, thu hút hơn 4.000 lượt xem, hàng chục ngàn lượt bình luận, comment và tương tác,… phần nào cho thấy sức hút và sự quan tâm rất lớn đến Chương trình. Cũng chính từ đây, nhiều thông tin quan trọng của Tổng Công ty đã được truyền tải đến CB-CNV, người lao động Tổng Công ty và khách hàng sử dụng dịch vụ ngành cấp nước.

Hội thi thể dục đồng diễn năm 2023 với chủ đề “Khoẻ để lao động sản xuất” là hoạt động tiếp theo được tổ chức Công đoàn – Đoàn Thanh niên Tổng Công ty phối hợp thực hiện trong năm 2023. Tham gia Hội thi, 16 đơn vị được yêu cầu xây dựng video clip trình diễn của đơn vị để được đăng tải và bình chọn trực tuyến trên nền tảng kênh Youtube Sawaco, qua đó chọn 8 đội có lượt view, like, share cao nhất, đồng thời đạt các tiêu chí của Ban Tổ chức đề ra để vào Vòng chung kết.

Hoạt động này đã góp phần mang lại hiệu quả truyền thông cho Tổng Công ty khi mang về hàng ngàn lượt like, hàng chục ngàn lượt xem (mỗi video clip dự thi có lượt view trung bình từ 4.000 – 24.000 lượt/clip), thu hút hơn 1.000 lượt đăng ký kênh Youtube Sawaco (hiện tại có hơn 2.600 lượt đăng ký kênh) và tương tác, qua đó tạo nên sức hút nhanh chóng và hiệu quả về mặt truyền thông cho kênh thông tin này.

Diễn ra vào ngày 26/12/2023, Hội thi Bàn tay vàng công nhân ngành cấp nước TP.HCM với chủ đề “Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng” là hoạt động phối hợp cuối cùng của Tổng Công ty cùng với tổ chức Công đoàn – Đoàn Thanh niên trong năm 2023. Hội thi là một hoạt động truyền thống hết sức thiết thực nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng các dịch vụ phục vụ khách hàng, góp phần quảng bá những chuyển biến tích cực của ngành nước Thành phố, hướng tới thông điệp “Sawaco – Phát triển vì cộng đồng” mà Tổng Công ty đã đề ra. Đặc biệt, Hội thi có phần bình chọn các video clip giới thiệu về mô hình hay, giải pháp tốt của 05 đơn vị xuất sắc vào Vòng chung kết xếp hạng thông qua kênh Youtube Sawaco, tạo điều kiện để CB-CNV, người lao động có thêm sự tương tác và tìm hiểu về kênh Youtube Sawaco của Tổng Công ty.

Nhìn lại công tác phối hợp giữa hai đoàn thể Tổng Công ty trong năm 2023, có thể thấy nhiều nội dung hoạt động có liên quan đến công tác chuyển đổi số đã được triển khai. Phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của Tổng Công ty cũng qua đó ngày càng khởi sắc, đóng góp nhiều đề tài, sản phẩm, mô hình, giải pháp hay ứng dụng vào thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh và mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, nhiều tập thể, cá nhân được ghi nhận, tuyên dương với nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng xứng đáng. Đặc biệt, từ việc tham gia các phong trào này, một số cá nhân đã xuất sắc nhận các giải thưởng cao quý như Giải thưởng Tôn Đức Thắng, Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi.

Việc ứng dụng các nền tảng mạng xã hội, kênh Youtube Sawaco, trang thông tin điện tử Sawaco,… để tổ chức các hoạt động như vừa kể trên cũng đã tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông thông, tạo hiệu ứng lan tỏa qua hoạt động đoàn thể tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, qua đó góp phần tích cực trong việc tham gia thực hiện chuyển đổi số ngành cấp nước thành phố.

Năm 2024 sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức trong ngành cấp nước Thành phố nói chung, cũng như trong việc triển khai các hoạt động liên quan đến công tác chuyển đổi số ngành cấp nước Thành phố. Tuy nhiên, với tinh thần xung kích, sự năng động và sáng tạo không ngừng trong mọi hoạt động, tổ chức Công đoàn – Đoàn Thanh niên Tổng Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để hoạt động đoàn thể luôn có sự đổi mới và hiệu quả, tiếp tục đóng góp tích cực cho hoạt động chuyển đổi số trong ngành, góp phần thực hiện thành công một trong ba chương trình mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã xác định là “Đảm bảo an toàn, an ninh cấp nước, hiện đại hóa công nghệ, hướng tới xây dựng hệ thống cấp nước thông minh”.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích