Danh sách phương tiện vi phạm an toàn giao thông từ 15- 18/10 tại TP. Bắc Giang

Danh sách phương tiện vi phạm an toàn giao thông từ 15- 18/10 tại TP. Bắc Giang

Từ ngày 15 đến 18/10, Công an TP Bắc Giang qua camera giám sát giao thông đã xử phạt 107 trường hợp vi phạm an toàn giao thông.

Trong đó có 41 trường hợp vượt đèn đỏ; 29 trường hợp lấn làn, vi phạm vạch kẻ đường; 16 trường hợp người ngồi trên xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, 21 trường hợp rẽ trái tại nơi có biển cấm.

Danh sách phương tiện vi phạm từ 12 giờ ngày 15  đến 12 giờ ngày 18/10 như sau:

 Vi phạm vượt đèn đỏ:

– Xe ô tô biển số: 98A-217.22, 98A-392.15, 14C-217.97, 30K-446.00, 34A-631.12, 24A-030.90, 98A-550.17, 98A-613.65, 98A-514.36, 98A-290.11, 98A-608.03, 98A-380.36, 98A-238.72, 98A-204.40, 30F-015.85, 29H-549.71.

– Xe mô tô biển số: 98B3-158.29, 98B3-501.14, 98B3-701.35, 98B3-674.26, 98B3-320.62, 98B3-791.10, 98B3-854.16, 98B3-194.24, 98B3-403.31, 98B3-388.45, 98B3-157.02, 98B3-504.60, 98B3-756.17, 98B3-798.42, 98B3-581.48, 98B3-847.54, 98B3-122.77, 98B3-881.35, 98B3-897.74, 98B3-638.45, 98B3-386.82, 98B3-277.31, 98B3-707.11, 98B3-320.21, 98B3-316.41.

 Lấn làn, vi phạm vạch kẻ đường:

98A-225.28, 30G-071.80, 98A-523.82, 98A-442.61, 30E-310.81, 98H-010.95, 98H-032.77, 98A-477.42, 98A-498.20, 98A-190.22, 30E-172.73, 30A-825.89, 98A-211.54, 98A-436.64, 30A-443.39, 98A-191.92, 98A-065.26, 98A-267.74, 98C-253.30, 98A-503.25, 98A-260.91, 98A-567.88, 12H-006.48, 98C-170.54, 29H-867.90, 98A-300.15, 29B-400.86, 98C-239.37, 98A-516.30.

Người ngồi trên xe mô tô không đội mũ bảo hiểm:

98B3-866.03, 98B3-916.87, 98B3-196.89, 98B3-642.39, 98B3-887.67, 98B3-852.16, 98B3-655.28, 98B3-791.48, 98B3-853.82, 98B3-293.24, 98B3-293.24, 98B3-345.21, 98B3-676.03, 98B3-901.29, 98B3-547.74, 98B3-827.54.

Vi phạm rẽ trái tại nơi có biển cấm:

38A-611.09, 30A-033.48, 29A-341.97, 30G-457.70, 98A-670.73, 98C-244.47, 98A-279.36, 98A-670.92, 98A-295.92, 98A-389.82, 99C-241.36, 98A-383.56, 34A-491.59, 80C-017.18, 29C-019.48, 98A-448.60, 99D-015.69, 89A-269.29, 98A-399.53, 98A-317.16, 98A-041.56.

tm-img-alt

Để tra cứu phương tiện vi phạm, nhân dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Công an TP Bắc Giang đề nghị nhân dân tiếp tục nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định pháp luật khi tham gia giao thông vì sự an toàn cho mình và người khác.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích