Danh sách các ứng viên được đề nghị công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023

Danh sách các ứng viên được đề nghị công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023

Mới đây, Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố danh sách ứng viên được HĐGS ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023.

Danh sách ứng viên được các HĐGS ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023 như sau:

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích