Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia đối với mỏ đất hiếm Bến Đền

Chiều 13/10 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia đối với mỏ đất hiếm Bến Đền, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Nguồn: Báo TN&MT

Bạn cũng có thể thích