Đánh giá toàn diện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch

Trao tiền hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh. Ảnh: Phạm Hùng  
Trao tiền hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh. Ảnh: Phạm Hùng.

Văn bản nêu rõ, xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

Giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tổng hợp nội dung báo cáo, kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình rà soát, đánh giá toàn diện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chính sách hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tiễn, quan điểm, mục tiêu phục hồi, phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội của từng thời kỳ.

Nguồn: Báo doanhnghiepthuonghieu

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More