Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa tổ chức học tập Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị

Ông Nguyễn Minh Hùng, Quận ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban tuyên giáo Đảng bộ Quận Đống Đa, ông Vũ Mạnh Chiến, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Quang, Phó bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối, Doanh nghiệp quận Đống Đa cùng toàn thể Đảng viên trực thuộc Đảng bộ tham dự Hội nghị.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Quận ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban tuyên giáo Đảng bộ Quận Đống Đa phát biểu quán triệt tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các Đảng viên trực thuộc Đảng bộ đã được quán triệt các chuyên đề: Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ chính trị khóa XIII ngày 05/5/2022 về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”.

Thông qua Hội nghị nghiên cứu, học tập Nghị quyết nhằm giúp cấp Ủy, tổ chức Đảng, Đảng viên nắm vững nội dung cơ bản trong Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đưa việc học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Nguồn: hoanhap.vn

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More