Đảng ủy Bộ TN&MT kết nối với Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII

Đảng ủy Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối với Hội nghị trực tuyến của Ban Tuyên giáo TƯ thông báo nhanh kết quả Hội nghị TƯ 4, khóa XIII. Đ/c Lê Công Thành Uỷ viên Ban cán sự Đảng, , Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT chủ trì Hội nghị.

Nguồn: Báo TN&MT

Bạn cũng có thể thích