Đắk Nông: Chấn chỉnh công tác giải quyết thủ tục đất đai

Đắk Nông: Chấn chỉnh công tác giải quyết thủ tục đất đai

Trần Quỳnh –  Thứ sáu, 09/12/2022 17:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 8/12, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông ký Văn bản số 7153/UBND- NNTNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch các huyện, UBND thành phố Gia Nghĩa về việc, chỉ đạo tăng cường chấn chỉnh công tác giải quyết thủ tục đất đai.

tm-img-alt

UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo củng cố bộ phận một cửa, một cửa liên thông tại các huyện và thành phố Gia Nghĩa.

Cụ thể, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thời gian qua đã từng bước đi vào nề nếp và đạt được một số kết quả nhất định, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại trong quá trình giải quyết thủ tục đất đai, gây bức xúc trong nhân dân và phản ánh trên báo chí như: Thái độ phục vụ của cán bộ công chức chưa tốt, có trường hợp còn gây phiền hà, sách nhiễu, có dấu hiệu tiêu cực; việc tiếp nhận hồ sơ trái quy định, không thông qua bộ phận một cửa, dẫn đến người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần; chưa thực hiện tốt việc xin lỗi và hẹn ngày trả kết quả tiếp theo (lần 2) cho người dân đúng quy định…

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý đất đai, đặc biệt là trong công tác giải quyết thủ tục đất đai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Do đó, UBND tỉnh chỉ đạo, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa quán triệt, chấn chỉnh đội ngũ làm công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục đất đai thực hiện nghiêm quy trình, quy định của pháp luật trong thực thi nhiệm vụ được giao;  kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những trường hợp làm trái quy trình, quy định của pháp luật, trường hợp cần thiết thì thực hiện việc luân chuyển cán bộ thực hiện nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả công việc.

Củng cố bộ phận một cửa, một cửa liên thông tại các địa phương; chấm dứt hồ sơ đã giải quyết xong nhưng chậm trả giấy chứng nhận cho chủ sử dụng đất; thực hiện nghiêm việc xin lỗi người dân, doanh nghiệp do chậm trả kết quả.
Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền  trong công tác tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh; phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị; đồng thời phổ biến cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp biết để triển khai thực hiện…

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More