Đại Hà (Kiến Thụy): Cần nghiêm túc thực hiện Kết luận Thanh tra

(Xây dựng) – Tại Thông báo số 98/TB-TTrSXD của Sở Xây dựng Hải Phòng (Thanh tra Sở) đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện khắc phục hậu quả, xử lý tồn tại trật tự xây dựng tại Dự án Chợ tổng hợp xã Đại Hà, huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng.

Đại Hà (Kiến Thụy): Cần nghiêm túc thực hiện Kết luận Thanh tra
Dự án Chợ tổng hợp xã Đại Hà (Kiến Thuỵ)

Nhiều sai phạm về đất đai, xây dựng được chỉ ra

Theo đó, thực hiện Kết luận Thanh tra số 5901/KL-CT ngày 17/9/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư; xây dựng; quản lý và sử dụng đất; thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách trong việc thực hiện Dự án Chợ Tổng hợp xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy (Kết luận 5901) do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tiền Thảo (Công ty Tiền Thảo) làm chủ đầu tư.

Qua kiểm tra, xác minh hồ sơ về việc thực hiện khắc phục hậu quả, xử lý tồn tại về trật tự xây dựng theo Kết luận số 5901; kiểm tra trật tự xây dựng phát sinh tại Dự án Chợ tổng hợp xã Đại Hà (huyện Kiến Thuỵ), Thanh tra Sở Xây dựng Hải Phòng đã chỉ ra các tồn tại, hạn chế được nêu tại Kết luận 5901 về lĩnh vực đất đai, xây dựng, cụ thể như:

Công ty Tiền Thảo chưa thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định đối với diện tích 13.833,3m2 đã được thành phố bàn giao từ năm 2013. Xây dựng sai phép, không phép, xây dựng vi phạm hành lang an toàn giao thông là vi phạm Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Giao thông đường bộ.

Đại Hà (Kiến Thụy): Cần nghiêm túc thực hiện Kết luận Thanh tra
Công trình nhà điều hành chợ theo giấy phép được cấp quy mô là 03 tầng nhưng hiện trạng công trình là 4 tầng 1 tum.

Về phía chính quyền địa phương, việc xử lý các vi phạm về đất đai, xây dựng UBND huyện Kiến Thụy, UBND xã Đại Hà đối với các sai phạm của Công ty Tiền Thảo chưa dứt điểm, còn kéo dài. Bên cạnh đó, UBND huyện Kiến Thuỵ có khuyết điểm trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Dự án trên địa bàn huyện, để xảy ra những vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, hành lang an toàn giao thông.

Ngoài ra, UBND xã Đại Hà quản lý đất đai, xây dựng đối với Dự án chợ chưa thường xuyên, chặt chẽ, chưa kịp thời phát hiện việc Công ty Tiền Thảo và các hộ dân tự ý thỏa thuận đền bù, giải phóng mặt bằng đối với diện tích 2.661m2, dẫn tới vi phạm trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông.

Công trình vi phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng vẫn ngang nhiên hoàn thiện

Tại thời điểm thanh tra, về quản lý và sử dụng đất, Công ty Tiền Thảo chưa được UBND thành phố tiến hành giao đất đối với phần diện tích 1.166,7m2 trong tổng số 15.000m2 theo Quy hoạch 1660 và phần diện tích 2.661m2 đã được Công ty tự ý thỏa thuận giải phóng mặt bằng theo Quy hoạch 2080 của UBND huyện.

Về hiện trạng các công trình xây dựng, các công trình xây dựng vi phạm được nêu tại Kết luận 5901 và theo 03 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND huyện Kiến Thụy (số 1863/QĐ-XPVPHC, số 1901/QĐ-XPVPHC, số 4232/QĐ-XPVPHC) không được ngăn chặn, đình chỉ thi công, chủ đầu tư tiếp tục thi công, hoàn thiện và đưa vào sử dụng; chưa được chính quyền địa phương xử lý khắc phục hậu quả hoặc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Đại Hà (Kiến Thụy): Cần nghiêm túc thực hiện Kết luận Thanh tra
Đại Hà (Kiến Thụy): Cần nghiêm túc thực hiện Kết luận Thanh tra
Khu vực giáp mặt đường của chợ Đại Hà mặc dù được quy hoạch là các dãy ki ốt nhưng đã bị “hô biến” thành các căn hộ để ở kết hợp kinh doanh.

Các công trình xây dựng trên đất không được phép xây dựng, vượt chỉ giới Quy hoạch 1660 với tổng diện tích 1461,42m2 mà chính quyền địa phương chưa xử lý, trong đó các công trình, hạng mục công trình xây dựng trên đất không được phép xây dựng nhưng nằm trong chỉ giới Quy hoạch 2080 là 753,42m; các công trình, hạng mục công trình vi phạm vượt chỉ giới Quy hoạch 2080 với tổng diện tích 708m; trong đó có 237,0m vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ tuyến 402, 404.

Chủ đầu tư không nghiêm túc thực hiện Kết luận 5901 và các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính do các cấp có thẩm quyền ban hành; quá trình đầu tư thi công xây dựng các hạng mục công trình tiếp tục phát sinh vi phạm về quản lý sử dụng đất và trật tự xây dựng vi phạm Khoản 2 Điều 41 Luật Thanh tra. Về quản lý và sử dụng đất chủ đầu tư chưa khắc phục hậu quả theo các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính do Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Đại Hà (Kiến Thụy): Cần nghiêm túc thực hiện Kết luận Thanh tra
Hàng nghìn m2 đất nông nghiệp được Công ty Tiền Thảo thu mua rồi phân lô cho người dân xây dựng trái phép.

Về trật tự xây dựng, đã tháo dỡ một số công trình, hạng mục công trình vi phạm nêu tại Kết luận 5901 trước thời điểm lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch 1/500 (phần công trình lán giáp nhà điều hành; một số hạng mục công trình tạm vượt chỉ giới). Không chấp hành việc dừng thi công xây dựng, chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo 03 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính do UBND huyện Kiến Thuỵ ban hành; các công trình xây dựng dang dở tiếp tục thi công và hoàn thiện, đưa vào sử dụng (Nhà điều hành từ tầng 1 thành 04 tầng; các công trình giáp tuyến đường 404, 402…); chưa tiến hành tháo dỡ các công trình, hạng mục công trình xây dựng vượt chỉ giới Quy hoạch 1660, xây dựng trên đất không được phép xây dựng, xây dựng vi phạm hành lang an toàn giao thông theo Kết luận 5901.

Kết luận của Thanh tra Sở Xây dựng Hải Phòng nêu rõ, UBND huyện Kiến Thụy thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, thiếu giám sát trong việc thực hiện Kết luận 5901, để Chủ đầu tư tiếp tục thi công công trình vi phạm mà không có biện pháp ngăn chặn, dừng thi công và khắc phục hậu quả; thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, xử lý đối với các công trình xây dựng vi phạm phát sinh sau Kết luận 5901; cấp Giấy phép xây dựng số 02/GPXD không đúng thẩm quyền.

Thanh tra Sở Xây dựng đề nghị, yêu cầu Công ty Tiền Thảo tháo dỡ các công trình, hạng mục công trình xây dựng trên đất không được phép xây dựng, vượt chỉ giới quy hoạch và vi phạm hành lang an toàn đường bộ tuyến đường 404 và 402.

Khẩn trương thực hiện khắc phục hậu quả theo các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính do UBND huyện Kiến Thuỵ ban hành; tự giác tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm sai phép, không phép, sai quy hoạch; khắc phục hậu quả theo quy định. Khắc phục hậu quả vi phạm đối với lĩnh vực đất đai theo các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính do Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Thanh tra Sở Xây dựng kiến nghị UBND huyện Kiến Thụy rà soát các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả; ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một số hạng mục công trình đã xây dựng có phát sinh vi phạm mà chính quyền địa phương chưa tiến hành xử lý; ban hành Quyết định xử phạt bổ sung và cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.

Thu hồi Giấy phép xây dựng số 02/GPXD ngày 21/01/2021 do không đúng thẩm quyền và không phù hợp với quy định theo quy định tại Điều 101 Luật Xây dựng năm 2014.

Tổ chức kiểm điểm, kỷ luật tổ chức, cá nhân người đứng đầu, các cán bộ phụ trách của các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng do buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với các công trình xây dựng vi phạm, việc cấp giấy phép xây dựng sai thẩm quyền và không phù hợp với các quy định của pháp luật.

Đại Hà (Kiến Thụy): Cần nghiêm túc thực hiện Kết luận Thanh tra
UBND huyện Kiến Thụy cần sớm khắc phục các sai phạm và xử lý kỷ luật các bộ liên quan tới những sai phạm tại chợ Đại Hà.

Trao đổi với PV Báo điện tử Xây dựng về vấn đề này, ông Vũ Văn Hưởng – Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Kiến Thụy cho biết, UBND huyện đang đôn đốc khắc phục, xử lý các vi phạm. Liên quan đến việc xử lý các cán bộ để xảy ra phát sinh sai phạm mới, vị đại diện UBND huyện Kiến Thụy cho biết vẫn chưa có hình thức xử lý cụ thể đối với các cá nhân, tổ chức liên quan.

Mặc dù thành phố và các cơ quan chức năng đã có chỉ đạo kiểm tra, xử lý dứt điểm sai phạm tại Dự án Chợ tổng hợp xã Đại Hà (Kiến Thuỵ) tuy nhiên chưa được UBND huyện Kiến Thụy, UBND xã Đại Hà, Công ty Tiền Thảo nghiêm túc khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế.

Việc chậm xử lý vi phạm khiến dư luận hoài nghi về sự “mập mờ” trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện. Và cũng cần xác định rõ các cá nhân, tổ chức có dấu hiệu bao che cho vi phạm (nếu có).

Đề nghị UBND thành phố Hải Phòng và các cơ quan chức năng cần yêu cầu UBND huyện Kiến Thụy, UBND xã Đại Hà sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế và xử lý kỷ luật nghiêm các cá nhân tổ chức liên quan tới sai phạm tại Dự án chợ xã Đại Hà đã được chỉ rõ trong thông báo kết quả kiểm tra.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích