Đà Nẵng: Triển khai Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung vẫn còn chậm

(Xây dựng) – Theo báo cáo giám sát chuyên đề về công tác triển khai Đồ án quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Ban đô thị thành phố Đà Nẵng thì việc triển khai Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung vẫn còn chậm, chưa thật sự theo kịp nhu cầu phát triển đô thị và nhu cầu đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố. Trong quá trình thực hiện, 12 phân khu đô thị được phân chia thành 19 đồ án quy hoạch phân khu, đến nay UBND thành phố đã phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch của 16/19 đồ án và còn 3/19 nhiệm vụ chưa phê duyệt.

da nang trien khai do an dieu chinh quy hoach chung van con cham
Nhiệm vụ quy hoạch của 16/19 đồ án và còn 3/19 nhiệm vụ chưa phê duyệt.

Ông Nguyễn Thành Tiến, Trưởng Ban đô thị cho biết: Theo quy định, tổng thời gian cho công tác lập và phê duyệt các quy hoạch phân khu đô thị khoảng 18 tháng. Đến nay, sau 15 tháng triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch phân khu đạt được ở mức phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch các phân khu như nói trên, là chậm so với quy định và yêu cầu phát triển của thành phố, ảnh hưởng đến công tác lập quy hoạch chi tiết và xúc tiến đầu tư. Qua giám sát thực tế, công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch phân khu còn tồn tại nhiều bất cập, kéo dài. Yêu cầu về thời gian lập quy hoạch phân khu giữa các quy định Luật chưa thống nhất… Việc chia tách 12 phân khu đô thị được phê duyệt thành 19 đồ án quy hoạch phân khu là chưa có cơ sở pháp lý theo Luật Quy hoạch đô thị và các Nghị định liên quan. Việc UBND thành phố phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch các phân khu đã sử dụng cụm từ ”Điều chỉnh quy hoạch phân khu” là chưa phù hợp với quy định.

Hiện nay, UBND thành phố phê duyệt 4/9 Nhiệm vụ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật gồm: Quy hoạch nghĩa trang; Quy hoạch cấp nước, Quy hoạch Giao thông đô thị, Quy hoạch cấp điện đang triển khai thủ tục liên quan để tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch phù hợp với quy định hiện hành. Qua giám sát, việc triển khai các nhiệm vụ này là chưa kịp thời, chưa đáp ứng cho việc lập quy hoạch các dự án chi tiết cũng như việc khớp nối đồng bộ các hạ tầng kỹ thuật.

Đối với việc lập các quy hoạch nông thôn hiện nay, UBND huyện Hòa Vang đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung các xã và đơn vị tư vấn đang thực hiện công tác lập đồ án quy hoạch, chưa hoàn thành công tác thẩm định, phê duyệt quy hoạch (dự kiến hoàn thành cuối năm 2022), như vậy chưa đáp ứng kịp thời về công tác quy hoạch phục vụ nhu cầu phát triển khu vực Hòa Vang. Về lập chương trình, kế hoạch, khu vực phát triển đô thị, theo quy định Chương trình phát triển cho từng đô thị phải được phê duyệt không quá 12 tháng kể từ khi quy hoạch chung đô thị được phê duyệt. Nhưng đến nay, việc lập chương trình, kế hoạch, khu vực phát triển đô thị là chậm so với yêu cầu và chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị thành phố. Hiện nay, thành phố Đà Nẵng đang có nhiều nhà đầu tư quan tâm xúc tiến đầu tư ở khu vực phía Tây và phía Nam thành phố. Tuy nhiên vẫn đang trông chờ vào chương trình, kế hoạch và khu vực phát triển đô thị được phê duyệt.

Về công tác rà soát quy hoạch, qua kết quả xử lý đơn thư công dân, hiện nay còn nhiều dự án treo, dự án chậm triển khai nhưng chưa được rà soát, điều chỉnh hoặc hủy bỏ kịp thời theo quy định, đã ảnh hưởng lớn đến quyền, lợi ích của nhân dân trong vùng dự án, gây bức xúc trong nhân dân. Một số đồ án được rà soát, hủy bỏ/điều chỉnh nhưng việc thực hiện công bố công khai, thông tin đến người dân vẫn chưa kịp thời, còn hạn chế.

Nhiều khu vực đã được thay đổi về không gian, tính chất đô thị, cần phải được rà soát các dự án đã và đang đầu tư nhưng chưa phù hợp với quy hoạch mới để có giải pháp xử lý và công bố quy hoạch. Trên địa bàn thành phố có 1.084 đồ án và sơ đồ ranh giới, qua rà soát cần hủy bỏ 56 đồ án và sơ đồ ranh giới đến nay đã hủy bỏ 47 dự án, còn 09 dự án tiếp tục thực hiện. Tổng số dự án có pháp lý là 1.028 đồ án, trong đó số đồ án đã hoàn thành 544 đồ án, số đồ án đang triển khai 242 đồ án, số đồ án chưa triển khai 298 đồ án. Trong đó, có nhiều đồ án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết, sơ đồ ranh giới sử dụng đất đã hơn 03 năm.

Kiến nghị đối với những vấn đề còn tồn tại trên, ông Nguyễn Thành Tiến, Trưởng Ban đô thị cho rằng: Đối với công tác lập quy hoạch phân khu cần tập trung đẩy nhanh việc triển khai các nhiệm vụ còn lại của đồ án quy hoạch chung. Rút ngắn thời gian lập quy hoạch phân khu đô thị, trong đó cần lưu ý tính đồng bộ trong tổ chức không gian thiết kế đô thị và tính chất các phân khu, tính kết nối giữa các phân khu. Phấn đấu hoàn thành phê duyệt quy hoạch phân khu trong năm 2022. Tiếp tục thực hiện việc công bố công khai quy hoạch, thông tin đến người dân, doanh nghiệp những thay đổi, điều chỉnh của Quyết định 359/QĐ-TTg so với hiện trạng kể cả các dự án đã được phê duyệt nhưng không còn phù hợp với Quyết định 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ để người dân, doanh nghiệp nắm bắt rõ được khu vực đô thị, tính chất đô thị nhằm thuận lợi trong việc xúc tiến đầu tư, phát triển thành phố đảm bảo quy định và quyền lợi ích có liên quan.

Cần đẩy nhanh công tác lập, phê duyệt quy hoạch các chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật hoàn thành trong năm 2022, nhằm đảm bảo cơ sở cho việc lập quy hoạch các dự án chi tiết cũng như việc khớp nối đồng bộ các hạ tầng kỹ thuật. Rà soát cân đối, tích hợp về tổ chức không gian và quy hoạch sử dụng đất nhằm tránh chồng chéo, vướng mắc giữa các ngành, lĩnh vực, trong đó chú ý đến quy hoạch không gian ngầm. Cơ sở tính toán về số liệu có liên quan kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực cần đảm bảo phù hợp với đồ án quy hoạch chung, tích hợp đồng bộ vào Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Riêng đối với cây xanh đô thị cần xây dựng đề án phát triển cây xanh đô thị bền vững, cần ưu tiên quy hoạch định hình một số tuyến đường, vườn hoa có cây xanh đặc trưng, tạo được điểm nhấn cho đô thị và an toàn trong điều kiện mưa bão. Khẩn trương rà soát các dự án quy hoạch treo, dự án chậm triển khai, kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ theo quy định để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho người dân về quyền lợi đất đai, xây dựng.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích