Đà Nẵng kiên quyết xử lý tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đầu tư công

Đà Nẵng kiên quyết xử lý tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đầu tư công

Đà Nẵng đặt mục tiêu đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; đồng thời sẽ thay thế những cán bộ gây nhũng nhiễu, phiền hà và kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành công văn chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023.

Cụ thể, Đà Nẵng giao các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện, các Ban Quản lý dự án thuộc UBND thành phố, Trung tâm phát triển quỹ đất Đà Nẵng và các đơn vị liên quan tập trung xử lý hồ sơ, các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết toán để phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

Thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND thành phố trong việc chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn trong đầu tư công, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Đẩy mạnh phân bổ, triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án đầu tư công trọng điểm, các dự án có tác động lan tỏa…; xác định đây là một trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung ưu tiên trong chỉ đạo điều hành, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đáng chú ý, Đà Nẵng cũng đề nghị các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện, các Ban Quản lý dự án thuộc UBND thành phố, Trung tâm phát triển quỹ đất Đà Nẵng có trách nhiệm quyết liệt, chủ động xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn một cách kịp thời, hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện cơ chế phân công, giao trách nhiệm, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ công tác đặc biệt của Chủ tịch UBND thành phố.

Đặc biệt, chính quyền Đà Nẵng chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên…; có chế tài xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đầu tư công.

tm-img-alt
Đà Nẵng phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

Ngoài ra, lãnh đạo TP Đà Nẵng cũng giao các cơ quan, đơn vị, địa phương lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân theo từng tháng, quý. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ. Phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện; bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án, xem đây là căn cứ quan trọng khi đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2023 của tập thể, cá nhân.

Các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện, các Ban Quản lý dự án thuộc UBND thành phố, Trung tâm phát triển quỹ đất Đà Nẵng thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng; chủ động rà soát điều chuyển vốn theo thẩm quyền giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, có nhu cầu bổ sung vốn để thực hiện theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng giao mỏ không đúng đối tượng làm nảy sinh hoạt động mua đi bán lại tăng giá vật liệu; tập trung tháo gỡ khó khăn liên quan đến cấp phép mỏ, khai thác nguyên vật liệu đá, cát, đất, phục vụ các dự án.

Đồng thời giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công bố giá các loại vật liệu xây dựng phổ biến trên địa bàn theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; thường xuyên kiểm tra, rà soát, quản lý chặt chẽ giá vật liệu xây dựng; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến thị trường xây dựng để kịp thời cập nhật, công bố giá vật liệu xây dựng theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm tình trạng tạo khan hiếm giả, liên kết giữa các chủ mỏ vật liệu để nâng giá, khai thác, cung cấp không đúng quy định, làm ảnh hưởng đến việc thi công các dự án.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More