Đà Nẵng: Khánh thành Di tích Chiến thắng Đồn Nhất – Hải Vân Quan

Đà Nẵng: Khánh thành Di tích Chiến thắng Đồn Nhất - Hải Vân Quan
Các đại biểu cắt băng khánh thành Di tích Chiến thắng Đồn Nhất – Hải Vân Quan.

Lễ Khánh thành Di tích Chiến thắng Đồn Nhất – Hải Vân Quan nhằm bày tỏ lòng tri ân đến các chiến sĩ năm xưa tại mảnh đất Quảng Nam – Đà Nẵng đã làm nên chiến thắng được xem là trận tấn công của ta vào công sự vững chắc của địch đầu tiên trên chiến trường Quảng Đà lúc bấy giờ, góp phần làm tô thắm thêm trang sử vàng chống giặc ngoại xâm, bảo vệ quê hương, đất nước của dân tộc ta.

Theo Bảo tàng Đà Nẵng, Đồn Nhất được Triều Nguyễn xây dựng vào năm 1826. Cuối năm 1946, khi trở lại xâm lược nước ta, thực dân Pháp đã cải tạo Đồn Nhất thành một cứ điểm quân sự kiên cố trấn giữ đỉnh đèo Hải Vân.

Trong chiến dịch Hè Thu năm 1952, tại chiến trường Quảng Nam – Đà Nẵng, vào ngày 25/9, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 59 cùng với lực lượng bộ đội địa phương tiến công vào cứ điểm Đồn Nhất và diệt gọn trung đội lính Âu-Phi, thu toàn bộ vũ khí, quân trang, quân dụng.

Trong trận chiến đấu này, nhiều đồng chí đã hy sinh. Tinh thần chiến đấu quả cảm, mưu trí, sáng tạo và tấm gương hy sinh anh dũng của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 59 trong chiến thắng Đồn Nhất sống mãi cùng non sông đất nước.

Vừa qua, thành phố Đà Nẵng đã có chủ trương và thực hiện trùng tu Di tích Chiến thắng Đồn Nhất. Đây là một trong các hạng mục được trùng tu thuộc công trình Bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích lịch sử cấp quốc gia Hải Vân Quan.

Đến nay, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Nơi đây sẽ là địa chỉ quan trọng để góp phần giáo dục truyền thống vẻ vang của nhân dân Quảng Nam – Đà Nẵng trong công cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.

Văn Luận

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More