Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học tổng kết công tác năm 2023

Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học tổng kết công tác năm 2023

Ngày 29/12, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị; Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân và ông Nguyễn Văn Tài, Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học chủ trì Hội nghị.

tm-img-alt
Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT đánh giá cao các kết quả của Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, đồng thời đóng góp thêm các ý kiến để tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các cơ quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trong công tác bảo vệ môi trường. Các đơn vị đề xuất Cục cần triển khai xây dựng Đề án sửa đổi bổ sung Luật Đa dạng sinh học, trong đó cập nhật xu hướng quốc tế, chủ trương lớn của nhà nước và phân định rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước trong lĩnh vực của Bộ TN&MT với các Bộ, ngành khác.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân ghi nhận và đánh giá cao việc thực hiện các nhiệm vụ được giao của Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học. Đây có thể xem là “mảng xanh” của môi trường và rất khó, đòi hỏi cán bộ vừa phải có chiều sâu kiến thức vừa nắm chắc nghiệp vụ quản lý. Việc trở thành đơn vị trực thuộc Bộ đã tạo vị thế mới cho Cục, nhưng đồng thời cũng đề ra yêu cầu cao hơn cho công tác quản lý Nhà nước. Cùng với công tác chuyên môn, Cục cần đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng chính sách pháp luật, thanh tra, kiểm tra. Thứ trưởng đồng tình với đề xuất của các đơn vị và đề nghị Bộ trưởng cho phép Cục nghiên cứu, chuẩn bị hồ sơ để cuối năm 2024 đủ điều kiện trình dự án sửa đổi, bổ sung Luật Đa dạng sinh học 2008.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng nhấn mạnh các nhiệm vụ triển khai Quy hoạch đa dạng sinh học sau khi được Chính phủ đồng bộ với Chiến lược. Trong bối cảnh quốc tế quan tâm, Cục cần chủ động đề xuất các nội dung hợp tác có lợi cho triển khai các nhiệm vụ và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh nhận định, mặc dù là đơn vị được sắp xếp lại, nhưng ngay từ đầu năm 2023, Cục đã nhanh chóng ổn định bộ máy và nhân sự, phân công phân nhiệm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, dù khối lượng công việc trong năm 2023 rất lớn. Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh chúc mừng và biểu dương, ghi nhận các kết quả công tác mà Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học đạt được trong năm qua.

Với đặc trưng lĩnh vực quản lý, Bộ trưởng lưu ý lãnh đạo và cán bộ Cục cần gắn công tác tham mưu chính sách với thực tiễn, đưa ra những ý tưởng hay, cách làm mới, tránh hô khẩu hiệu. Thông thường, khi càng phát triển, thiên nhiên sẽ càng bị thu hẹp lại. Bài toán đặt ra cho cơ quan quản lý là phải làm gì để Việt Nam vừa phát triển bền vững vừa giữ gìn vốn tài nguyên và phát huy được các giá trị tự nhiên của đất nước.

Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học có sự giao thoa với nhiều lĩnh vực khác. Do đó, muốn công tác tham mưu có chất lượng, Cục cần phối hợp tốt với các Bộ, ngành, địa phương để nắm rõ thực trạng, trở thành cánh tay nối dài của Bộ. Đặc biệt, tham mưu cho lãnh đạo Bộ những nội dung trao đổi với địa phương trong các chuyến công tác về vấn đề gắn bảo tồn với phát triển kinh tế xã hội, từ bảo tồn để làm lợi cho người dân, cho địa phương.

Đặc biệt, giai đoạn hiện nay có thuận lợi là các tổ chức, đối tác quốc tế rất quan tâm và đã đề xuất sẽ hỗ trợ Việt Nam triển khai các hoạt động bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học. Việc mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế vừa để học hỏi lẫn nhau, vừa giúp tăng cường hiệu quả, chất lượng công tác quản lý Nhà nước về bảo tồn.

Cùng với năm bắt thực tiễn, Bộ trưởng đề nghị Cục phối hợp với các đơn vị khác trong Bộ, đặc biệt là các đơn vị quản lý môi trường, tăng cường kiểm tra giám sát về thực hiện quy định pháp luật trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, ngăn chặn kịp thời các hành vi sai phạm và đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo Bộ xử lý nghiêm. Đồng thời, quan tâm nhân rộng các mô hình tích cực trong cộng đồng. Quan tâm tới công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của các cấp quản lý, của cộng đồng và lan tỏa tình yêu thiên nhiên, nhận thức đúng về bảo tồn thiên nhiên tới toàn xã hội.

Bộ trưởng đồng tình với đề xuất tổ chức đánh giá 15 năm thực hiện Luật Đa dạng sinh học, tạo tiền đề cho việc đề xuất, sửa đổi Luật Đa dạng sinh học năm 2008 theo hướng bảo đảm thống nhất quản lý nhà nước phù hợp với điều kiện thực tiễn, bối cảnh trong nước và quốc tế.

Trên tinh thần phát huy các kết quả đạt được, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh yêu cầu tập thể lãnh đạo Cục tiếp tục tập trung công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn bộ cán bộ, đảng viên để nỗ hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2024. Đặc biệt, phát huy tối đa năng lực, kinh nghiệm, trình độ của đội ngũ cán bộ Cục với hiểu biết sâu rộng về các vấn đề quản lý lĩnh vực.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích