Công ty TNHH Absonutrix Việt Nam bị chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp

Cụ thể, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH Absonutrix Việt Nam căn cứ quy định tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Công ty TNHH Absonutrix Việt Nam có địa chỉ trụ sở chính tại số 150 Cống Lỡ, phường 15, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312936700 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22/9/2014, lần thay đổi gần nhất ngày 22/6/2016.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp là Huỳnh Tấn Đạt. Doanh nghiệp đã chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp do bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp nên đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ.

 Công ty TNHH Absonutrix Việt Nam bị thu hồi giấy phép hoạt động, chấm dứt bán hàng đa cấp 

Trong thời hạn 30 ngày tới, người tham gia bán hàng đa cấp và các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp có trách nhiệm thông báo tới Bộ Công Thương về việc doanh nghiệp bán hàng đa cấp chưa hoàn thành các trách nhiệm quy định tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Trường hợp không có thông báo nào của người tham gia bán hàng đa cấp hoặc các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp gửi tới Bộ Công Thương trong thời hạn nêu trên, Bộ Công Thương ban hành văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp rút tiền ký quỹ.

Trước đó, Cục Quản lý cạnh tranh (nay là Ủy ban Cạnh tranh quốc gia) quyết định xử phạt 350 triệu đồng đối với Công ty TNHH Absonutrix Việt Nam do có nhiều vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.

Theo đó, công ty này đã thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ báo cáo định kỳ với cơ quan quản lý. Cùng đó, công ty yêu cầu người muốn tham gia bán hàng đa cấp phải mua một số lượng hàng hóa để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp. Đơn vị này cũng đã áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của công ty này.

Bảo Linh

Nguồn: Tạp chí điện tử chất lượng Việt Nam

Bạn cũng có thể thích