Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ hoàn thành kế hoạch chuyển đổi số 9 tháng đầu năm 2022

Trong những năm gần đây, công cuộc chuyển đổi số đã tác động sâu rộng đến mọi khía cạnh của đời sống xã hội. Công ty Thủy điện Bản Vẽ cũng đã chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ứng dụng chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực.

Ngoài hoàn thành tốt những nhiệm vụ do EVNGENCO1 giao, Công ty còn chủ động nghiên cứu, thực hiện công tác chuyển đổi số khác, mang lại hiểu quả tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

dsc_2032-20220912113035549(1).jpg
Phòng điều khiển trung tâm tại Nhà máy, áp dụng công tác chuyển đổi số trong công việc

Phần mềm PMIS là một trong các phần mềm đem lại hiệu quả cao nhất về công tác quản lý kỹ thuật cũng như công tác vận hành, sửa chữa. Phần mềm giúp người sử dụng thuận tiện dễ sử dụng linh hoạt và hiệu quả làm tăng năng xuất lao động. Công ty đã hoàn thiện 100% cơ sở dữ liệu: cập nhật thông số vận hành; cập nhật danh mục và số lượng vật tư chi tiết; hoàn thành phân tích RCM; phê duyệt kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023; ban hành các quy trình SCBD…

pmis-20220912142137786.jpg
Hệ thống phần mềm PMIS-QLKT, linh hồn của công tác chuyển đổi số lĩnh vực QLKT – Vận hành – Sửa chữa

Hệ thống văn phòng số DOffice, được áp dụng từ tháng 10/2021, đây là hệ thống văn phòng điện tử toàn diện, gồm các Phân hệ Văn thư, Phân hệ Văn bản đến, Công việc, Phân hệ Văn bản đi/Phân hệ Văn bản đi nội bộ, Hồ sơ tài liệu, đánh giá, chấm điểm, tích hợp hệ thống gửi nhận văn bản giữa EVN và các đơn vị,…

Bên cạnh đó, hệ thống cũng được bổ sung một số tính năng nghiệp vụ mới đáp ứng đầy đủ các quy định mới về công tác văn phòng và sẵn sàng cho việc mở rộng theo cải cách hành chính của ngành Điện nói chung. Đặc biệt hệ thống Digital Office cũng được tích hợp với hệ thống Quản lý nguồn nhân lực HRMS, EVNCA, EVNPORTAL, xây dựng các tiêu chuẩn, sẵn sàng tích hợp các dịch vụ tiện ích văn phòng khác: Tất cả các văn bản ban hành đều số hoá (trừ các văn bản mật); 100% các văn bản nội bộ, văn bản khác được ký số EVNCA và phát hành trên môi trường mạng.

doffice-20220912142135906.jpg
Doffice, là một văn phòng số, tất cả các công việc văn phòng nội bộ, giao dịch đều thực hiện trên Doffice

Đối với lĩnh vực đấu thầu, 100% số lượng các gói thầu thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh và đấu thầu rộng rãi được tổ chức đấu thầu qua mạng; 100% dữ liệu thực hiện của nhà thầu được đánh giá, chấm điểm và chia sẻ trong toàn EVN.

muasasmcong-20220912142137565.jpg
Công tác đấu thầu trên hệ thống đâu thầu quốc gia: minh bạch, nhanh chóng

Tổ chức các cuộc thi sát hạch (phần lý thuyết), sát hạch an toàn, thi kiểm tra sát hạch nghề và các nội dung thi lý thuyết bắt buộc khác theo quy định của EVN trên hệ thống phần mềm E-learning của EVN: Linh động hơn trong công tác tạo đề thi, tổ chức thi. Có thể áp dụng đồng thời ở văn phòng công và trên nhà máy.

elearning-20220912142137278.jpg
Các cuộc thi sát hạch (lý thuyết), các bài giảng, thi an toàn điện đều thực hiện trên Elearning

Ngoài ra, Công ty còn chủ động nghiên cứu, xây dựng các ứng dụng phục vụ hiệu quả công tác sản xuất kinh doanh như các phần mềm: Banvehmi, theo dõi và giám sát thông số nhà máy trực tuyến; phần mềm tin nhắn thông tin sự cố; phần mềm tạo mã Qrcode cho hội nghị… Công ty còn áp dụng dùng thử phần mềm quản lý công việc, phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty.

qlcv-20220912142137861.jpg
Nghiên cứu,xây dựng các ứng dụng đặc thù, phục vụ công việc nội bộ của Công ty là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác chuyển đổi số 

Việc triển khai, áp dụng công tác chuyển đổi số đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực cho hoạt động sản xuất, giúp giảm chi phí sản xuất kinh doanh, là nơi cung cấp các công cụ, phương tiện để hỗ trợ CBCNV trong việc tìm kiếm và chia sẻ thông tin nhằm tiết kiệm thời gian, sức lao động; tăng kết nối và dễ phối hợp công việc mọi lúc, mọi nơi, tạo môi trường công tác thuận lợi trên không gian số hóa.

Để hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số của năm, Công ty tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm; ngoài ra nâng cao hơn nữa tinh thần học học, nghiên cứu của CBCNV, góp phần thúc đẩy công tác chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực, mọi công việc.

Thủy điện Bản Vẽ coi chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là nền tảng tất yếu cho việc ứng dụng các thành tựu các mạng Khoa học công nghệ 4.0, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ và của ngành Điện.

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More