Công ty Green House bị xử phạt hơn 300 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản

Công ty này đã khai thác khoáng sản (đất làm vật liệu san lấp) hơn 380 nghìn m3, trong khi Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh (năm 2021) chỉ cho phép khai thác 250 nghìn m3. Như vậy, Công ty đã khai thác vượt công suất được phép hơn 130 nghìn m3.

Áp dụng điểm b khoản 4 Điều 41 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, được sửa đổi, bổ sung tại điểm d khoản 18 Điều 2 Nghị định số 04/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ, Công ty sẽ bị xử phạt 300 triệu đồng. Mức phạt này là mức trung bình của khung tiền phạt theo quy định đối với tổ chức.

 Vi phạm trong khai thác khoáng sản Công ty Green House bị xử phạt hơn 300 triệu đồng. Ảnh minh họa

Cùng với đó, Công ty kê khai không đúng sản lượng khoáng sản khai thác thực tế của kỳ báo cáo. Năm 2021, tổng sản lượng khoáng sản khai thác thực tế là hơn 380 nghìn m3 (đất ở trạng thái chặt, nguyên khai) nhưng trong báo cáo định kỳ, doanh nghiệp chỉ ghi khai thác hơn 248 nghìn m3, thấp hơn 132 nghìn m3.

Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 54 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP, công ty bị phạt 30 triệu đồng. Mức phạt này là mức trung bình của khung tiền phạt theo quy định đối với tổ chức.

Tổng mức phạt cả hai hành vi trên là 330 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc và Thương mại Green House buộc phải thực hiện các biện pháp cải tạo các công trình bảo vệ môi trường, khắc phục ô nhiễm môi trường, hư hỏng hạ tầng kỹ thuật do hành vi khai thác vượt công suất gây ra theo quy định tại khoản 7 Điều 41 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại điểm g khoản 18 Điều 2 Nghị định số 04/2022/NĐ-CP. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do Công ty Cổ phần Xây dựng kiến trúc và thương mại Green House chi trả.

An Nguyên

Nguồn: Tạp chí điện tử chất lượng Việt Nam

Bạn cũng có thể thích