Công ty CP khoáng sản Bắc Kạn bị phạt hơn 1,6 tỷ đồng vì vi phạm trong lĩnh vực môi trường

Công ty CP khoáng sản Bắc Kạn bị phạt hơn 1,6 tỷ đồng vì vi phạm trong lĩnh vực môi trường

Vừa qua, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 146/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

tm-img-alt
Trụ sở Công ty Khoáng sản Bắc Kạn

Cụ thể, Công ty Khoáng sản Bắc Kạn đã có hành vi thải khí thải có chứa thông số môi trường nguy hại vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 60.000 m3/giờ đến dưới 65.000 m3/giờ (kết quả đo và phân tích mẫu khí thải ống khói sau hệ thống xử lý khí thải của dòng khí thải số 02, lấy ngày 21/10/2023, so sánh với QCVN 19:2009/BTNMT, cột B với Kp = 0,8 và Kv = 1,4 có thông số Pb = 7,92 mg/Nm3, vượt 1,41 lần quy chuẩn kỹ thuật cho phép, lưu lượng thải 61.560 m3/giờ).

Với hành vi trên, Công ty Khoáng sản Bắc Kạn bi phạt tiền 825.000.000 đồng. Chịu hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường của cơ sở trong thời hạn 3 tháng 23 ngày.
Tiếp đó, là hành vi xả nước thải có chứa thông số môi trường nguy hại vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 03 lần đến dưới 05 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 400 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 600 m3/ngày (24 giờ) (kết quả đo và phân tích mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tại khu vực mỏ Pù Sáp trước khi xả ra suối Khau Củm, lấy ngày 19/10/2023, so sánh với QCVN 40:2011/BTNMT, cột B với Kq = 0,9, Kf = 1,0, có thông số Zn = 8,206 mg/l, vượt 3,03 lần; lưu lượng xả thải 470 m3/ngàyđêm). Phạt tăng thêm 30% đối với thông số Pb = 1,0 mg/l, vượt 2,22 lần quy chuẩn kỹ thuật cho phép.

Số tiền phạt cho hành vi này là 494.000.000 đồng và buộc đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường của cơ sở trong thời hạn 4,5 tháng.

Vi phạm về xả nước thải có chứa thông số môi trường nguy hại vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 05 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải từ 20 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 40 m3/ngày (24 giờ) (Kết quả đo và phân tích mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tại khu vực mỏ Nà Duồng trước khi xả ra suối Khau Củm, lấy ngày 19/10/2023, so sánh với QCVN 40:2011/BTNMT, cột B với Kq = 0,9, Kf = 1,1, có thông số: Pb = 2,728 mg/l, vượt 5,51 lần; lưu lượng xả thải 32 m3/ngày.đêm). Phạt tăng thêm 10% đối với thông số Fe = 5,915 mg/l, vượt 1,19 lần quy chuẩn cho phép.
Tổng số tiền công ty phải nộp là hơn 1,626 tỷ đồng. Đồng thời, tổng thời gian đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường của cơ sở với các hành vi vi phạm được xác định là 06 tháng.

Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn có địa chỉ trụ sở chính: Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp lần đầu ngày 29/3/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 28/10/2022.

Ngọc Anh (T/h)

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích