Công tác thanh, kiểm tra của Bộ TN&MT trong bối cảnh Covid-19: Đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch

(TN&MT) – Chánh Thanh tra Bộ TN&MT Lê Vũ Tuấn Anh cho biết, 6 tháng đầu năm 2021, thực hiện các Văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chỉ thị của Thủ tướng, Bộ TN&MT đã chỉ đạo các đơn vị căn cứ tình hình thực tế của dịch Covid-19 để triển khai các đoàn khảo sát, đoàn thanh tra, kiểm tra, đoàn thẩm tra xác minh giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đảm bảo an toàn và đúng quy định.

Triển khai 46 cuộc thanh, kiểm tra

Theo Chánh Thanh tra Lê Vũ Tuấn Anh, trước tình hình dịch bệnh Covid-19, Thanh tra Bộ đã quán triệt và yêu cầu các đoàn thanh tra, kiểm tra, khi giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo cần nắm bắt diễn biến tình hình và cập nhật thường xuyên thông tin về dịch bệnh tại địa phương đang công tác cũng như khi di chuyển hoặc lưu trú để kịp thời thực hiện đúng các yêu cầu của địa phương và của cơ quan y tế, thực hiện khai báo y tế đầy đủ theo quy định khi kết thúc đoàn công tác.

6 tháng đầu năm, Bộ đã triển khai thực hiện 46 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 155 tổ chức, có 6 cuộc kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra. Trong đó, lĩnh vực đất đai 2 cuộc kiểm tra (1 cuộc đột xuất) đối với 4 tổ chức; Lĩnh vực môi trường 3 cuộc thanh tra, kiểm tra (có 1 cuộc kiểm tra đột xuất) đối với 22 tổ chức; Lĩnh vực địa chất, khoáng sản 28 cuộc kiểm tra đối với 85 tổ chức… Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 19 tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật; đã ban hành 19 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 2.323 triệu đồng.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên Thanh tra Bộ chưa triển khai công tác thanh tra hành chính. Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ trong công tác phòng, chống dịch nên một số đơn vị tạm dừng chưa triển khai nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra: Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Cục Biến đổi khí hậu, Tổng cục Khí tượng thủy văn.

Về công tác tiếp dân, Chánh Thanh tra Bộ cho biết, 6 tháng đầu năm 2021, Bộ đã tiếp 114 lượt với 167 người, có 10 lượt đoàn đông người với 49 người. Trong đó: Lãnh đạo Bộ tiếp 17 lượt với 34 người; cán bộ tiếp 97 lượt với 133 người. So với cùng kỳ năm 2020, số lượt tiếp dân tăng 26 lượt, số đoàn đông người tương đương và số người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Bộ giảm 49 người. Nội dung khiếu nại của công dân chủ yếu liên quan đến việc thu hồi đất, cấp, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và một số trường hợp tố cáo sai phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên một số nhiệm vụ chưa triển khai được. Ảnh minh họa

Đảm bảo quy định phòng, chống dịch Covid-19

Chánh Thanh tra Lê Vũ Tuấn Anh cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của người dân theo quy định, công tác tiếp dân được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, đảm bảo quy định phòng dịch, Thanh tra Bộ đã lắp kính chắn bọt nhằm phòng, chống Covid-19 tại Trụ sở Tiếp công dân của Bộ; công dân ra vào trụ sở thực hiện nghiêm túc việc đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn; đơn vị tiếp dân tổ chức phân luồng, thực hiện giãn cách, đảm bảo các quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo yêu cầu.

Đồng thời, đối với các đoàn đông người, bên cạnh việc thực hiện nghiêm các yêu cầu trên, cơ quan tiếp dân của Bộ cũng yêu cầu đoàn công dân chỉ được cử không quá 2 người thực hiện việc phản ánh, khiếu nại, tố cáo tại Trụ sở Tiếp công dân. Trong đó, lưu ý việc yêu cầu công dân đến trụ sở tiếp công dân phải khai báo y tế theo quy định, đồng thời, thực hiện việc theo dõi, cập nhật các thông tin có liên quan đối với các trường hợp công dân đang ở hoặc đã di chuyển đến các địa điểm, khu vực, địa phương có dịch để kịp thời báo cáo lãnh đạo Thanh tra Bộ và có biện pháp xử lý phù hợp theo quy định.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ yêu cầu các phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch làm việc khoa học, bố trí luân phiên lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động thường trực làm việc tại trụ sở cơ quan, sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; tăng cường tổ chức họp trực tuyến để triển khai và thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo thông suốt, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, đáp ứng yêu cầu về thời gian giải quyết công việc theo quy định.

Hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Ảnh: MH

Theo Chánh Thanh tra, thời gian qua công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được các cấp lãnh đạo quan tâm; bố trí cán bộ trực tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng theo quy định. Đã có sự phối hợp tích cực giữa các cơ quan Trung ương và địa phương trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là trong lĩnh vực đất đai. Nhiều địa phương đã chủ động có văn bản hoặc trực tiếp làm việc với Bộ để trao đổi, xin ý kiến về các vướng mắc trong giải quyết vụ việc phức tạp, tạo sự thống nhất trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai.

Về kế hoạch 6 tháng cuối năm, Chánh Thanh tra Bộ cho biết, sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, Bộ TN&MT sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được Bộ trưởng phê duyệt đảm bảo tiến độ và chất lượng. Gắn thanh tra theo kế hoạch với thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Về công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo sẽ thực hiện nghiêm Luật tiếp công dân; Tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, có hiệu quả. Duy trì trực tiếp nhận thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Bộ…

 

Bạn cũng có thể thích